Federacja Wlkp
Strona główna
Wersja do wydrukuWersja PDF

1.Ulotki:

W załącznikach na końcu strony zamieściliśmy przykładowe ulotki,
w tym jedną ze zdjęciami, do pobrania i wykorzystania podczas manifestacji.

 

2.Petycje:

Miejsce złożenia petycji

Odbierający petycję

Adresat petycji

Komenda Wojewódzka
Państwowej Straży Pożarnej

Wielkopolski Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej

Komendant Główny
Państwowej Straży Pożarnej

Areszt Śledczy
w Poznaniu

Dyrektor Okręgowej Służby Więziennej w Poznaniu

Dyrektor Generalny
Służby Więziennej

Urząd Wojewódzki
w Poznaniu

Wojewoda Wielkpolski

Prezes Rady Ministrów

oryginały petycji w załącznikach [*.PDF]

3.Odezwa do Mieszkańców:
(oryginał w załączniku *.PDF)


 

SZANOWNI PAŃSTWO!
MIESZKAŃCY WIELKOPOLSKI!
MIESZKAŃCY POZNANIA!

 

W imieniu funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz Straży Granicznej zwracamy się do Was, aby poinformować o niepokojących sprawach dotyczących bezpieczeństwa wewnętrznego i ochrony obywateli.

Każdy z nas – funkcjonariuszy, ślubował uroczyście gotowość do poświęcenia swojego zdrowia, a nawet życia w obronie bezpieczeństwa każdego człowieka. Składając w Wasze ręce swój los oddajemy się całkowicie służbie społeczeństwu, z którego również się wywodzimy. Wielu z nas złożyło najwyższą ofiarę – ofiarę życia wypełniając tym samym rotę do końca.

Jesteśmy dumni ze swych formacji – sam fakt noszenia munduru z orzełkiem na czapce traktujemy jako przywilej.

Sytuacja, która powstała w 2012 roku budzi nasz zdecydowany sprzeciw. Brak w budżecie Państwa środków na podwyżki uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i Straży Granicznej to ewidentna próba skłócenia naszego  środowiska przez stronę rządową.

Jak widzicie Szanowni Mieszkańcy dzisiaj tego typu działania się nie powiodły i tak już będzie.

Rządzący muszą zrozumieć, że dyskryminowanie funkcjonariuszy PSP, SG i SW to droga do konfrontacji, która może doprowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa mieszkańców Wielkopolski.

Próbuje się szukać oszczędności zapominając, że największe znajdują się w sferze administracji państwowej i rządowej, jednak tam ich nie widać.

Traktowanie służby przez pryzmat gospodarki rynkowej jest zabiegiem nieodpowiedzialnym, świadczącym o braku elementarnej wiedzy o funkcjonowaniu służb mundurowych.

 

Mieszkańcy Poznania!

Nasz dzisiejszy protest, który odbędzie się na ulicach Waszego pięknego miasta, jest wołaniem o zrozumienie. Wołamy, ale jest to wołanie bez odzewu osób odpowiedzialnych w Naszym Państwie za bezpieczeństwo nas Wszystkich.

Minister Spraw Wewnętrznych mówi, że nie ma szans na realizację wzrostu uposażeń służb mundurowych na poziomie identycznym jak w Policji i Wojsku.

Minister Sprawiedliwości odpowiedzialny za funkcjonariuszy Służby Więziennej przyjął postawę na strusia „schował głowę w piasek i się nie odzywa”.

Nie zgadzamy się na dezinformację naszego środowiska i Was Społeczeństwa. Jest niedopuszczalne wykorzystywanie wybranych informacji do budowania muru między nami.

Jak pokazuje historia społeczeństwo ma swój rozum i nie da się zmanipulować przez sprawujących władzę.

Liczymy Szanowni Państwo na Was zdrowy osąd i odrzucenie przekłamanych i nieprawdziwych informacji.

Obywatel Unii Europejskiej ma prawo do rzetelnych i prawdziwych danych, nawet, jeżeli są one złe.

Rząd Rzeczypospolitej Polskiej przygotowuje reformę emerytalną grupy zawodowej liczącej 150 tysięcy osób. Decydenci twierdzą, że mundurowi posiadają przywileje, co jest ewidentnym nadużyciem.

To my w rocie ślubowania mamy wpisane słowa „strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia”. To my jesteśmy wyłączeni spod ochrony przepisów Kodeksu Pracy i to my służymy w systemie hierarchicznego podporządkowania, w którym poszanowanie i godność funkcjonariusza zazwyczaj są na dalszym planie.

Chcemy ostrzec tych wszystkich w rękach, których leżą decyzje polityczne. Ewentualne niekorzystne zmiany w uprawnieniach emerytalnych, obecnie służących doprowadzi do eskalacji działań protestacyjnych, co w okresie przygotowań do światowej imprezy „EURO 2012” może zakończyć się dla naszego Kraju międzynarodową kompromitacją.

Pamiętajcie to Wy jesteście dla społeczeństwa, a nie ono dla Was!!!

Apelujemy również do komendantów jednostek i dyrektorów placówek penitencjarnych o odwagę w prezentowaniu prawdziwego obrazu naszych służb. Wszelkie próby „koloryzowania” przez rzeczników prasowych prowadzi do destabilizacji w służbach i spadku efektywności funkcjonariuszy.

Za taki stan rzeczy i Wy Panie Panowie również poniesiecie odpowiedzialność. Nie liczcie na wyrozumiałość Ministra.

Pamiętajcie, że jesteście funkcjonariuszami publicznymi w służbie Państwa, a nie w służbie Ministra.

 

Drodzy mieszkańcy!

Funkcjonariusze służb mundurowych są gwarantem Waszego bezpieczeństwa. Żaden z nas nie opuści posterunku, żaden nie odejdzie, gdy trzeba będzie udzielić pomocy. Chcemy Wam służyć profesjonalnie i skutecznie, ale do tego potrzebujemy środków, stabilności oraz mądrych Ministrów szanujących partnera społecznego.

Nie możemy pozwolić na utratę zaufania, na które tak długo pracowaliśmy!!!.

 

Szanowni Wielkopolanie!

Nasza dzisiejsza manifestacja jest w istocie głosem w Waszej obronie.   Wyczerpaliśmy środki dotarcia do świadomości decydentów.

Prosimy o wyrozumiałość i liczymy na Waszą solidarność. Mamy nadzieję, że nasz głos dotrze do Premiera RP, który doprowadzi do zmiany powstałej sytuacji.


Szanowni Państwo!! ,chcemy pracować, a nie protestować !!! 


ZałącznikWielkość
Petycja do Premiera RP163.07 KB
Petycja do Dyrektora Generalnego SW152.52 KB
Petycja do Komendanta Głównego PSP157.72 KB
Odezwa do mieszkańców Poznania i WIelkpolski174.28 KB
ULOTKA (tylko tekst)43.86 KB
ULOTKA (tekst i zdjęcia)121.53 KB

NSZZPNSZZPP