Federacja Wlkp
Strona główna

Współdziałanie

Kategoria:

Działalność

Współdziałanie

Galeria: 
fot.: M.Garniewicz

Publikujemy stanowisko Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wyrażające potrzebę aktywizacji solidarnych działań wszystkich służb w celu zapobieżenia wprowadzeniu w życie niekorzystnych rozwiązań legislacyjnych, które obniżają uposażenie funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich. Związkowcy wyarżają swoje uzasadnione obawy, że nie poparte rzetelnym uzasadnieniem rozwiązania zozstaną wprowadzone z pominięciem dialogu społecznego, podobnie jak zmiana warunków emerytalnych.

Galeria: 
fot.: FZZSM Lub.
fot.: FZZSM Lub.
fot.: FZZSM Lub.

W dniu 9 lutego 2012 r. członkowie mundurowych organizacji związkowych województwa lubuskiego podpisali porozumienie o utworzeniu wojewódzkich struktur Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. W spotkaniu wzięli udział zaproszeni przedstawiciele Federacji wielkopolskiej: Andrzej Szary, Lucjan Dutkiewicz, Dariusz Grajczyński, Dariusz Kabza i Marek Garniewicz, którzy podzielili się doświadczeniami zebranymi podczas wieloletniej aktywnej działalności.

NSZZPNSZZPP