Federacja Wlkp
Strona główna

Rząd RP

Kategoria:

Instytucje

Rząd RP

Zebranie Zespołu Rządowo-Związkowego w KPRM

W dniu 19 maja w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się kolejne spotkanie Zespołu Rządowo - Związkowego z udziałem strony społecznej (Konwent Dziekanów Żołnierzy Zawodowych WP) do spraw reformy emerytur mundurowych.

Strony przedstawiły swoje wzajemne dotychczasowe stanowiska w tej kwestii. Interesującym wydaje się fakt, iż w pracach podzespołów, których propozycje akceptuje strona związkowa brali również udział przedstawiciele stron służbowych, a wypracowane stanowiska były przyjmowane drogą głosowania pomimo braku parytetów. Czyżby nawet takie metody „rokowań” nie spełniły oczekiwań mocodawców? Przypominamy, że właśnie te podzespoły wypracowały już kompromis: 20 lat stażu służby i 50 lat życia, które to uzgodnienia podtrzymuje strona związkowa.

Negocjacie ws. nowej ustawy emerytalnej funkcjonariuszy mundurowych

Rząd przeciąga prace nad reformą systemu emerytalnego służb mundurowych. Kolejny raz odwołał w tej sprawie spotkanie ze związkami, którzy ostrzegają zerwaniem rozmów.

Nie godzimy się na dalsze pozorowanie prac nad reformą systemu emerytalnego. Rząd musi przedstawić konkretne propozycje i ustalić, jakie będą zasady wynagradzania obecnie służących funkcjonariuszy – mówi Antoni Duda, przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Związkowcy uczestniczący w pracach nad kształtem przyszłej ustawy emerytalnej nie kryją swoich obaw o jakość i sposób prowadzenia negocjacji przez stronę rządową. Efektem ich troski są wystąpienia do ministra Michała Boniego oraz Premiera RP Donalda Tuska.

Pierwsze z nich dotyczy poszanowania zasad dialogu społecznego oraz przestrzegania wstępnych ustaleń w sprawach terminów zwoływania posiedzeń podzespołów i parytetu rządowo - związkowego na tych posiedzeniach.

Drugie wystąpienie do Premiera RP zawiera wniosek o zaprzestanie prac nad projektem obniżenia uposażenia funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich do czasu zakończenia negocjacji w sprawie emerytur. Wniosek ten jest jednocześnie warunkiem dalszej pracy mundurowych związkowców w podzespołach.

Przedstawiciele służb mundurowych w Kancelarii Premiera RP

Ponad dwie godziny trwało w piątek spotkanie przedstawicieli rządu ze związkowcami, poświęcone reformie systemu emerytur mundurowych.

Piątkowe spotkanie w kancelarii premiera było już drugą turą rozmów ws. reformy systemu emerytur mundurowych; pierwsza odbyła się w ubiegły piątek, 10 grudnia. Eksperci rządu i związków zawodowych służb mundurowych przez tydzień pracowali nad szczegółowymi rozwiązaniami, które miały zostać przedstawione podczas piątkowego spotkania.

Michał Boni - szef doradców Premiera RPSzef zespołu doradców Premiera w porannym wywiadzie dla radia TOK FM wypowiadając się w kwestii emerytur dla funkcjonariuszy służb mundurowych oświadczył, że sprawa objęcia nowymi zasadami pracujących już mundurowych jest nadal rozpatrywana przez członków ekipy rządzącej i pozostaje nadal do dyskusji.
Tm samym zaprzeczył słowom Premiera Donalda Tuska zawartym w liście przesłanym do każdego funkcjonariusza pocztą kurierską tuż przed wyborami prezydenckimi. Całość wywiadu tutaj.
(mg)

Antoni Duda, Przewodniczący Federacji ZZ Służb Mundurowych:
W związku z publikacją w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej artykułu pt. "Policjanci miękną" wyjaśniam, iż podstawowe przesłanie, jakie zawierają treści zawarte w tym artykule skierowane jest przede wszystkim do Rządu, aby wycofał się z pomysłu wprowadzenia systemu powszechnego w służbach mundurowych!

Federacja ZZSM wlkpFederacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego ogłosiła w dniu 29 października 2010 r. swoje stanowisko w sprawie do założeń do projektu „ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych” z dnia 22 października 2010 roku, zamieszczonego na stronie BIP MSWiA.

Logo FZZSM Sytuacja, w której już drugi rok z rzędu uposażenia służb mundurowych pozostają na niezmienionym poziomie, bez uwzględnienia nawet wskaźnika inflacji, jest w ocenie reprezentujących funkcjonariuszy związków zawodowych absolutnie nie do przyjęcia i nie ma precedensu w historii Państwa Polskiego od 1990 roku - piszą władze Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w liście do Premiera.

Antoni Duda

Jak pisaliśmy kilka dni temu, rząd postanowił zamrozić w 2011 r. płace ponad 500 000 pracownikom służby cywilnej. W rozmowie z portalem zwiazkowiec.info, Antoni Duda – Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów – mówi o skutkach tego projektu:

Rada Ministrów zablokuje dziś podwyżki dla pół miliona urzędników. Policjanci, żołnierze, urzędnicy służby cywilnej nie dostaną ani grosza więcej w 2011 roku. Płace nie wzrosną nawet o wskaźnik inflacji. Wcześniej rząd zakładał wzrost płac na poziomie 3,3 proc. – inflacja plus 1 proc. Cięcia przyniosą budżetowi 800 mln zł.

NSZZPNSZZPP