Federacja Wlkp
Strona główna

SG

Kategoria:

Instytucje

SG

Galeria: 
fot.: TOZ FSG NSZZ przy PSG w Poznaniu

Placówka SG w Poznaniu – Ławicy zgodnie z porozumieniem Nr 6 z dnia 29 lutego 2011r. pomiędzy Prezesem Portu Lotniczego Poznań Ławica, a Komendantem NoOSG w Krośnie Odrzańskim z dniem 15 marca 2013r. przekazała kontrolę bezpieczeństwa na rzecz Zarządzającego. Kontrole bezpieczeństwa będzie wykonywać Straż Ochrony Lotniska.

Proces przekazywania kontroli bezpieczeństwa odbywał się stopniowo od końca 2011 roku.

Galeria: 
fot.: R.Karpiński

Z dniem 31 stycznia 2013r. Komendant Główny Straży Granicznej podpisał Zarządzenia w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia.
Przedmiotowy akt normatywny został opiniowany przez KKW NSZZ FSG, pismem z dnia 8 stycznia 2013 r. Przyjęte stanowisko związkowe wskazywało na m.in. konieczne zwiększenie liczby etatów w PSG w Poznaniu – Ławicy.  

Galeria: 
fot.: TOZ FSG NSZZ przy PSG w Poznaniu
fot.: TOZ FSG NSZZ przy PSG w Poznaniu

6 lutego w Porcie Lotniczym na poznańskiej Ławicy, w siedzibie Placówki Straży Granicznej miało miejsce uroczyste pożegnanie kolegi Jarosława Szczerby, który po wielu latach poświęconych aktywnej działalności służbowej i związkowej (jako Przewodniczący Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ FSG przy PSG w Poznaniu - Ławicy oraz aktywny członek Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych) przeszedł w stan spoczynku, przekazując obowiązki młodszemu pokoleniu.

Galeria: 
fot.: Onet.pl

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przy współpracy z komendantem głównym SG opracowało wstępne plany reorganizacji Straży Granicznej – donosi „Dziennik Gazeta Prawna". Zmiany mają dotknąć w sumie 35 placówek w całym kraju. W ramach reorganizacji zakłada się zniesienie 8 z nich (PSG Sejny, Piwniczna-Zdrój, Żywiec, Cieszyn, Racibórz, Kostrzyn oraz dwóch z trzech funkcjonujących w rejonie Szczecina) oraz utworzenie 5 innych: w Olsztynie, Białej Podlaskiej, Lublinie, Bielsku-Białej i Gorzowie Wielkopolskim.

NSZZPNSZZPP