Federacja Wlkp
Strona główna

Federacja

Kategoria:

Instytucje

Federacja

Forum Związków Zawodowych

Ostatni okres aktywnej działalności związkowej zaowocował wybraniem członków naszej Federacji do władz Forum Związków Zawodowych na szczeblu krajowym i wojewódzkim.
25 stycznia 2011 Przewodniczący Federacji kol. Antoni Duda został Wiceprzewodniczącym ZG FZZ, natomiast w wyborach nowej kadencji Zarządu Wielkopolskiego FZZ wybrani zostali kol. Lucjan Dutkiewicz, kol. Andrzej Szary oraz kol. Zbigniew Rogodziński.
Serdecznie gratulując naszym kolegom życzymy im przede wszystkim skuteczności w działaniach i satysfakcji z osiągnięć w dalszej działalności związkowej.

Przedstawiciele służb mundurowych w Kancelarii Premiera RP

Ponad dwie godziny trwało w piątek spotkanie przedstawicieli rządu ze związkowcami, poświęcone reformie systemu emerytur mundurowych.

Piątkowe spotkanie w kancelarii premiera było już drugą turą rozmów ws. reformy systemu emerytur mundurowych; pierwsza odbyła się w ubiegły piątek, 10 grudnia. Eksperci rządu i związków zawodowych służb mundurowych przez tydzień pracowali nad szczegółowymi rozwiązaniami, które miały zostać przedstawione podczas piątkowego spotkania.

10-12-2010 Spotkanie mundurowych z Premierem RP [1]

W dniu 10 grudnia 2010 r. o godzinie 10:00 w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie Premiera z przedstawicielami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rady Ministrów z Premierem na czele oraz przedstawiciele Federacji ZZ Służb Mundurowych i Krajowej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”.
 

Antoni Duda, Przewodniczący Federacji ZZ Służb Mundurowych:
W związku z publikacją w dzisiejszym wydaniu Gazety Wyborczej artykułu pt. "Policjanci miękną" wyjaśniam, iż podstawowe przesłanie, jakie zawierają treści zawarte w tym artykule skierowane jest przede wszystkim do Rządu, aby wycofał się z pomysłu wprowadzenia systemu powszechnego w służbach mundurowych!

K O M U N I K A T

z posiedzenia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Województwa wielkopolskiego oraz Organizacji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Pożarnictwa Wielkopolski w dniu 8 listopada 2010 roku.

 Przewodniczący FZZSM Wlkp. kol. Andrzej Szary przedstawia problematykę obradObrady Federacji ZZSM Wlkp. w COS SW w Kaliszu-SzczypiornieUczestnicy posiedzenia Federacji ZZSM w COS SW w Kaliszu-Szczypiornie

FZZSM Wlkp.   W dniu 8 listopada (poniedziałek) o godz. 10.00 w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu - Szczypiornie przy ul. Wrocławskiej 193 - 195 rozpocznie się posiedzenie Federacji.
   Tematem posiedzenie będzie wypracowania planu działania Federacji na najbliższy okres, w związku z planami ograniczenia uprawnień, zabierania świadczeń i zamiaru zmiany systemu emerytalnego funkcjonariuszy służb mundurowych.
   O szczegółach i wypracowanych wnioskach poinformujemy wkrótce.

Federacja ZZSM wlkpFederacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego ogłosiła w dniu 29 października 2010 r. swoje stanowisko w sprawie do założeń do projektu „ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych” z dnia 22 października 2010 roku, zamieszczonego na stronie BIP MSWiA.

Pod hasłem “Bezpieczeństwo to prawo, a praw się nie obcina, lecz ich broni!”, dziewięcioosobowa delegacja NSZZ Policjantów uczestniczyła w środę 29 września 2010 roku w wielkiej manifestacji ulicznej, zorganizowanej w Brukseli przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych EKZZ na znak protestu przeciwko radykalnym oszczędnościom budżetowym w całej Europie.

W piątek 10 września związki zawodowe będące sygnatariuszami Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiły przyłączyć się do wspólnej manifestacji sfery budżetowej. Początek manifestacji 22 września 2010, godz 12:00 z Pl. Piłsudskiego w Warszawie

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, wobec przyjęcia przez Radę Ministrów projektu budżetu państwa na rok 2011 oraz braku uzgodnień na posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych w dniu 7 września br. w sprawie waloryzacji płac państwowej sfery budżetowej, postanawia podjąć działania w kierunku rozpoczęcia akcji protestacyjnej oraz zorganizowania manifestacji wspólnie z innymi związkami zawodowymi sfery budżetowej.

NSZZPNSZZPP