Federacja Wlkp
Strona główna

Federacja

Kategoria:

Instytucje

Federacja

FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SŁUŻB MUNDUROWYCH
Warszawa, 17.06.2010 r
F-13/2010.
KOMUNIKAT

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wobec docierających  informacji w sprawie planowanych niekorzystnych zmian w zakresie świadczeń i  należności  przysługujących żołnierzom, policjantom, funkcjonariuszom  Państwowej Straży

NSZZPNSZZPP