Federacja Wlkp
Strona główna

Związki Zawodowe

Kategoria:

Instytucje

Związki Zawodowe

Manifestacja związków zawodowych

Trwają przygotowania do ogólnopolskiej manifestacji związkowców, która planowana jest na dzień 17 września 2011r. we Wrocławiu przygotowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ). Forum Związków Zawodowych przystępując do EKZZ liczy na aktywny udział przedstawicieli służb mundurowych. W dniach 17 ÷ 18 sierpnia odbędzie się posiedzenie Prezydium FZZ poświęcone przygotowaniom do manifestacji organizowanej w związku z wrześniowym spotkaniem ministrów finansów UE.

Państwowa Inspekcja Pracy

10 marca 2011 roku w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Mariana Liwo z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Ze strony związków zawodowych w spotkaniu udział wzięli: Lucjan Dutkiewicz – konsultant ZG NSZZ Policjantów ds. BHP i medycyny pracy, Tomasz Krzemieński – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Jacek Przybylski – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa oraz Marek Garniewicz – członek NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Protest Federacji w PoznaniuW wielu krajach Europy 15 grudnia, w przeddzień szczytu UE, odbędą się pracownicze protesty przeciwko środkom oszczędnościowym przerzucającym na pracowników koszty kryzysu - oznajmiła w środę Europejska Unia Niezależnych Związków Zawodowych (CESI).

Wybrano termin 15 grudnia ze względu na to, że jest to wigilia szczytu Unii Europejskiej, przewidzianego na 16-17 grudnia - zaznaczył sekretarz generalny CESI Joel Decaillon.

Szczegółowego programu protestu jeszcze nie ustalono, ale CESI liczy na strajki, przerwy w pracy i manifestacje zwłaszcza w Hiszpanii, Grecji, Francji, Danii i Czechach.

NSZZPNSZZPP