Federacja Wlkp
Strona główna
Wersja do wydrukuWersja PDF

Federacja ZZSM powołała komitet strajkowy W związku z brakiem środków finansowych na wzrost uposażeń, Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjęła na dzisiejszym posiedzeniu (19.12.2011') decyzję o powołaniu ogólnopolskiego komitetu protestacyjnego.

NSZZPNSZZPP