Federacja Wlkp
Strona główna
Wersja do wydrukuWersja PDF

Opinia ZG NSZZP do projektu (komisje lekarskie)Opinia ZG NSZZP do projektu założeń ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

NSZZPNSZZPP