Federacja Wlkp
Strona główna
Wersja do wydrukuWersja PDF

Stanowisko FZZSM z dnia 20.08.2012' do projektu założeń ustawy o funkcjonowaniu komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych i o świadczeniach odszkodowawczych z tytułu wypadków i chorób pozostających w związku ze służbą oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

NSZZPNSZZPP