Federacja Wlkp
Strona główna
poniedziałek, 7 czerwiec, 2010 - 09:48
MSWiA: Choroby w związku z pełnioną służbą
Wersja do wydrukuWersja PDF
 
 
Wystąpienie Federacji Związków Zawodowych Słuzb Mundurowych w sprawie uwzględnienia schorzeń pozostających w związku ze służbą.
 
Warszawa dnia 7.06.2010
F- 9/2010

Dyrektor Departamentu Zdrowia
Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych
i Administracji

W związku z ustaleniami podczas konferencji uzgodnieniowej dotyczącej projektów rozporządzeń Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, z tytułu których przysługuje odszkodowanie  określone w ustawie oraz w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, związki zawodowe działające w służbach mundurowych domagają się, by w wykazie schorzeń i chorób mających związek ze służbą uwzględnić:
  • chorobę zwyrodnieniową kręgosłupa,
  • chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy,
  • choroby układu oddechowego wywołane działaniem czynników mechanicznych (podwyższonego i obniżonego ciśnienia).
Przedstawienie argumentacji, że są to choroby cywilizacyjne, jest wysoce mylne i nie znajduje odniesienia do warunków służby funkcjonariuszy w poszczególnych formacjach, o czym świadczy liczba orzeczeń komisji lekarskich stwierdzających powiązanie powyższych schorzeń i chorób ze służbą.
Obowiązek narażania życia i zdrowia jest wpisany w poszczególnychu ustawach pragmatycznych, a jego skutki powinny być w pełni rekompensowane przez Państwo Polskie.

Wnosimy o pilne spotkanie z wiceministrem nadzorującym Służbę Zdrowia w MSWiA w celu omówienia proponowanego pakietu zmian aktów prawnych w zakresie ochrony zdrowia i wypracowania wspólnego stanowiska.


Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów
Antoni Duda
Przewodniczący ZG NSZZ PP
Krzysztof Hetman
Przewodniczący ZK ZZS „Florian”
Wiesław Puchalski
Przewodniczący KKW NSZZ FSG
 Mariusz Tyl
Przewodniczący ZG NSZZ FiPW
Wiesław Żurawski

 


NSZZPNSZZPP