Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 9 czerwiec, 2010 - 14:02
Pismo Federacji do każdego z kandydujących
Wersja do wydrukuWersja PDF
Warszawa, 9.06.2010 r.

F-10/2010

Pan ................................................
/kandydat na Prezydenta RP/

Kandyduje Pan do najwyższego urzędu w Polsce. Funkcjonariusze służb mundurowych, jako potencjalni wyborcy, oczekują jasnego stanowiska w sprawach niezwykle ważnych dla naszych formacji i całego środowiska zawodowego.

Termin wyborów determinowany katastrofą smoleńską i towarzyszące kampanii wyborczej niezwykle dramatyczne, nadzwyczajne okoliczności spowodowane niespotykaną w historii naszej Ojczyzny klęską powodzi ogranicza możliwości organizowania bezpośrednich spotkań wyborczych. Dziesiątki tysięcy mieszkańców naszego kraju broni przed zalaniem swoje małe ojczyzny, domostwa, warsztaty pracy, urzędy, szkoły i kościoły. W tym nadzwyczajnym wysiłku wspierają ich tysiące naszych kolegów funkcjonariuszy służb mundurowych. W poczuciu obowiązku nie szczędzą czasu, zdrowia i sił w ratowaniu powodzian, wspierają ich w walce o życie i mienie.

W tym samym czasie media eksponują kolejne artykuły o konieczności ograniczenia uprawnień emerytalnych służb mundurowych, a kierownictwa naszych jednostek walczą o przetrwanie w warunkach zredukowanych budżetów, które nie wystarczają na bieżące wydatki konieczne do normalnego funkcjonowania.

W katalogu obowiązków Prezydenta poczesne miejsce zajmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo Państwa i jego obywateli.

W tych warunkach uznaliśmy za szczególnie ważne poznanie stanowiska kandydatów do urzędu Prezydenta w sprawach przedstawionych w wystąpieniu Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przyjętym na posiedzeniu w dniu 8 czerwca 2010 roku.

Za Federację
Przewodniczący
Zarządu Głównego NSZZ Policjantów
(-)Antoni DUDA

NSZZPNSZZPP