Federacja Wlkp
Strona główna
piątek, 18 czerwiec, 2010 - 23:35
Odpowiedź kandydatów na prezydenta RP
Wersja do wydrukuWersja PDF
FEDERACJA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH
SŁUŻB MUNDUROWYCH
Warszawa, 17.06.2010 r
F-13/2010.
KOMUNIKAT

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wobec docierających  informacji w sprawie planowanych niekorzystnych zmian w zakresie świadczeń i  należności  przysługujących żołnierzom, policjantom, funkcjonariuszom  Państwowej Straży

Pożarnej,  Straży Granicznej i Służby Więziennej oraz pozostałym służbom wystąpiła pismem z dnia 7.06.2010 roku do Premiera Donalda Tuska z inicjatywą pilnego spotkania. Do chwili opublikowania komunikatu brak było jakiejkolwiek reakcji z Kancelarii Premiera. Federacja wystąpiła również z pytaniami do kandydatów na urząd Prezydenta RP: 

  • Czy interes państwa polskiego wymaga zapewnienia formacjom mundurowym realnych budżetów w 2011 roku i latach następnych na poziomie umożliwiającym normalne funkcjonowanie w stanach liczebnych gwarantujących wywiązanie się z ustawowych obowiązków?
  • Czy należy zaprzestać mnożenia populistycznych projektów zmierzających do zmiany obowiązującego systemu emerytalnego w naszych służbach. Pomysły te destabilizują szeregi formacji mundurowych i obniżają poziom bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego naszego państwa.
  • Czy kandydat będzie wspierał i promował kontynuowanie programu modernizacji służb mundurowych obejmujący Policję, Państwową Straż Pożarną, Straż Graniczną i Służbę Więzienną w zakresie infrastruktury i płac zgodnych ze standardami Unii Europejskiej w sprawie godnej płacy?
   W dniu 2.06.2010 r. odbyło się spotkanie w Klubie Lewicy zprzewodniczącym SLD Grzegorzem Napieralskim, gdzie uzyskaliśmy zapewnienie w zakresie utrzymania obecnego systemu emerytalnego służb mundurowych oraz świadczeń i należności z tytułu służby i wspierania kontynuacji programu modernizacji.
   W dniu 15.06.2010 r. odbyło się również spotkanie z Wicepremierem,Prezesem PSL Waldemarem Pawlakiem, w trakcie którego otrzymaliśmyzapewnienie utrzymania aktualnego systemu emerytalnego wszystkich służb mundurowych i poparcia przez Klub Polskiego Stronnictwa Ludowegokontynuacji programu modernizacji.
   W odpowiedzi Prezesa Prawa i Sprawiedliwości uzyskaliśmy również zapewnienie o bezwzględnym utrzymaniu obecnego systemu emerytalnego dla służb mundurowych, świadczeń i należności z tytułu służby, kontynuacji programu modernizacji.

   Zapowiedziana jest również wspólna publiczna debata o problemach i sytuacji w służbach mundurowych.

   Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych informuje wszystkich żołnierzy, policjantów, funkcjonariuszy PSP, SG, SW, funkcjonariuszy ABW, BOR, CBA, Wywiadu i Kontrwywiadu, że nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi z Kancelarii  Premiera, jak również od Pana Bronisława Komorowskiego - Marszałka Sejmu RP.

   Brak odpowiedzi na przedstawione pytania, niezwykle istotne dla bezpieczeństwa Państwa, stabilności i warunków służby, zachowania praw nabytych, powinien być wystarczającym sygnałem oraz informacją dla tych co służą i służyli do  wyciągnięcia właściwych wniosków w tym szczególnym okresie.

Przewodniczący ZG NSZZ Policjantów
Antoni Duda
Przewodniczący ZG NSZZ PP
Krzysztof Hetman
Przewodniczący ZK ZZS „Florian”
Wiesław Puchalski
Przewodniczący KKW NSZZ FSG
 Mariusz Tyl
Przewodniczący ZG NSZZ FiPW
Wiesław Żurawski

NSZZPNSZZPP