Federacja Wlkp
Strona główna
czwartek, 8 lipiec, 2010 - 20:33
Dialog bez efektu
Wersja do wydrukuWersja PDF

6 lipca 2010 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” w Warszawie odbyło się posiedzenie Zespołu ds. budżetu, wynagrodzeń i świadczeń socjalnych. Członkowie Zespołu z ramienia rządu zlekceważyli partnerów społecznych i nie stawili się na posiedzeniu

Przedmiotem obrad były następujące kwestie:

  • Wypracowanie wspólnego stanowiska w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r.
  • Dyskusja dotycząca ścieżki dojścia minimalnego wynagrodzenia do poziomu 50% przeciętnego wynagrodzenia.
  • Informacja Ministerstwa Finansów dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych.
  • Informacja dotyczącą projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Z uwagi na brak założeń do projektu ustawy budżetowej na 2011 r. procedowanie nad wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2011 r. zostało przeniesione na kolejne posiedzenie. Natomiast punkt drugi porządku obrad nie został omówiony.

Ponadto członkowie Zespołu wysłuchali informacji i przeprowadzili dyskusję na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Z suchego komunikatu TK dowiadujemy się jedynie, że punkt drugi porządku obrad, którego przedmiotem miała być ścieżka dojścia płacy minimalnej do poziomu 50% płacy przeciętnej nie został omówiony. Przypomnijmy, że Rada Ministrów zaproponowała wzrost płacy minimalnej z 1317 zł do 1386 zł. Centrale związkowe określiły swoje oczekiwania na poziomie 1500 zł. Pomimo gotowości strony związkowej do negocjacji i woli kompromisu, zawarcie jakiegokolwiek porozumienia z rządem i stroną pracodawców okazało się niemożliwe.
Po pierwsze, rząd wbrew wcześniejszym deklaracjom nie przedstawił "Założeń projektu budżetu państwa na rok 2011 wraz z prognozowaną wysokością przeciętnej płacy w 2011 roku", co pozwoliłoby określić relację płacy minimalnej do płacy przeciętnej.
Po drugie, strona rządowa nie zapewniła właściwej reprezentacji Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministerstwa Finansów. Członkowie Zespołu z ramienia rządu zlekceważyli partnerów społecznych i nie stawili się na posiedzeniu. Zastępujący ich przedstawiciele nie posiadali zaś stosownych pełnomocnictw do prowadzenia rozmów i podejmowania wiążących stronę rządową ustaleń. Fakt ten wywołał gorącą dyskusję, ponieważ termin posiedzenia znany był członkom Zespołu od dnia 24 czerwca br.
Sprawę dodatkowo komplikuje upływający czas. Zgodnie z ustawą o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 15 lipca br. mija termin ustalenia wysokości płacy minimalnej w 2011 roku.

Czy to zwyczajna wtopa spragnionych urlopu urzędników wymienionych ministerstw? Czy może symptom nowego układu politycznego, jaki nastąpił po wyborach prezydenckich? Dowiemy się wkrótce.

NSZZPNSZZPP