Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 28 lipiec, 2010 - 15:00
Czy będzie akcja protestacyjna? Pismo do Premiera RP
Wersja do wydrukuWersja PDF

Logo FZZSM Sytuacja, w której już drugi rok z rzędu uposażenia służb mundurowych pozostają na niezmienionym poziomie, bez uwzględnienia nawet wskaźnika inflacji, jest w ocenie reprezentujących funkcjonariuszy związków zawodowych absolutnie nie do przyjęcia i nie ma precedensu w historii Państwa Polskiego od 1990 roku - piszą władze Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w liście do Premiera.

Pragniemy przypomnieć, że w roku 2009 waloryzacja inflacyjna płac dla państwowej sfery budżetowej wyniosła 3,9 %, tymczasem dla żołnierzy i funkcjonariuszy została wówczas bezzasadnie ograniczona do 2%. Kwestia ta stała się przedmiotem wystąpienia Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Administracji i Praw Człowieka Sejmu RP. Federacja , której członkiem jest również NSZZ Policjantów, uznała za niedopuszczalne i dyskryminujące służby mundurowe różnicowanie wzrostu kwoty bazowej dla p.s.b. oraz dla żołnierzy i funkcjonariuszy. W roku 2010 , podobnie jak w projekcie budżetu na rok 2011, płace policjantów zamrożono, co uzasadniono wówczas kryzysem finansów publicznych.

Chcemy przypomnieć, że podczas obchodów Święta Policji na pl. Piłsudskiego w Warszawie w roku 2009 Pan Premier stwierdził, że polska Policja jako pierwsza pozytywnie odczuje skutki wychodzenia z kryzysu. Obecne zamierzenia rządu w jaskrawy sposób zaprzeczają tej deklaracji.

Poziom uposażeń policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i żołnierzy zawodowych będących funkcjonariuszami Państwa Polskiego odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo obywateli i narażających codziennie życie i zdrowie, nie może wynikać z bieżącej koniunktury gospodarczej.

Wyraźnie podkreślili to przedstawiciele Europejskiej Konfederacji Policji EuroCOP podczas wizyty delegacji protestujących policjantów i służb mundurowych w Kancelarii Premiera w dniu 1 grudnia 2009 roku.

Dotychczasowe informacje o planowanych podwyżkach płac wydają się wskazywać pedagogikę i szkolnictwo jako zdecydowanie najważniejszą funkcję państwa, co w środowisku policyjnym budzi zdziwienie i wywołuje sprzeciw. Jak ma wyglądać bezpieczeństwo publiczne i powszechne, jeżeli płace funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Więziennej i żołnierzy zawodowych od 2009 roku przy zgodzie państwa podlegają de facto systematycznej dewaluacji?

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych domaga się od Rady Ministrów i parlamentu RP waloryzacji płac funkcjonariuszy Policji w roku 2011 na poziomie co najmniej sumy wskaźników inflacji w latach 2009 -2010, wyliczonej na potrzeby waloryzacji emerytur lub wzrostu płac nauczycieli, oraz inflacji planowanej w roku 2011.

Niespełnienie naszego żądania może stać się powodem kolejnej akcji protestacyjnej zorganizowanej przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Pismo podpisali:
Antoni Duda, Przewodniczący ZG NSZZP,
Wiesław Puchalski, Przewodniczący ZK ZZS „Florian”,
Mariusz Tyl Przewodniczący KKW NSZZ FSG,
Krzysztof Hetman, Przewodniczący ZG NSZZ PP
Wiesław Żurawski, Przewodniczący ZG NSZZ FiPW 

NSZZPNSZZPP