Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 8 wrzesień, 2010 - 19:29
Budżetówka i mundurowi zaprotestują w Warszawie
Wersja do wydrukuWersja PDF

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych, wobec przyjęcia przez Radę Ministrów projektu budżetu państwa na rok 2011 oraz braku uzgodnień na posiedzeniu Trójstronnej Komisji ds. Społeczno - Gospodarczych w dniu 7 września br. w sprawie waloryzacji płac państwowej sfery budżetowej, postanawia podjąć działania w kierunku rozpoczęcia akcji protestacyjnej oraz zorganizowania manifestacji wspólnie z innymi związkami zawodowymi sfery budżetowej.

 

Uzasadnienie

   Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych skierowała w lipcu br. wystąpienie do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niedoszacowania budżetów służb mundurowych w roku 2010 oraz planowanego na rok 2011 i lata kolejne zamrożenia płac pracowników państwowej sfery budżetowej i funkcjonariuszy służb mundurowych. Na wystąpienie to do chwili obecnej nie otrzymaliśmy odpowiedzi, natomiast ostatnie decyzje rządu wskazują na brak waloryzacji płac funkcjonariuszy w latach 2011 – 2013.

   Ponadto we wszystkich służbach prowadzi się „działania oszczędnościowe”, zmierzające do pozbawienia funkcjonariuszy części należnych im świadczeń oraz przerzucenia na ich barki kosztów działalności poszczególnych formacji. Oszczędzanie na służbach jest w istocie oszczędzaniem na bezpieczeństwie i nie może być zaakceptowane przez reprezentujące funkcjonariuszy związki zawodowe.

   Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych domaga się zmiany stanowiska rządu i żąda waloryzacji płac funkcjonariuszy służb mundurowych w roku 2011 na poziomie co najmniej planowanej inflacji powiększonej o jeden punkt procentowy, a także urealnienia budżetów służb w celu umożliwienia ich normalnego funkcjonowania.

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych apeluje do wszystkich organizacji związkowych państwowej sfery budżetowej o poparcie naszego stanowiska i podjęcie wspólnych zdecydowanych działań w obronie sytuacji materialnej funkcjonariuszy i pracowników sfery budżetowej.
 

 

Przewodniczący ZG NSZZP - Antoni Duda
Przewodniczący ZG NSZZ FiPW - Wiesław Żurawski
Przewodniczący ZK ZZS „Florian” - Wiesław Puchalski
Przewodniczący ZG NSZZ PP - Krzysztof Hetman
Przewodniczący KKW NSZZ FSG - Mariusz Tyl
 

Warszawa, dnia 8 września 2010 roku.

Załączniki

ZałącznikWielkość
Komunikat Federacji z dn. 8.09.201086.6 KB

NSZZPNSZZPP