Federacja Wlkp
Strona główna
sobota, 29 styczeń, 2011 - 11:47
Funkcjonariusze SW debatowali z parlamentarzystami
Wersja do wydrukuWersja PDF

Debata z parlamentarzystami o problemach Służby WięziennejW dniu 27 stycznia br. Związkowcy NSZZFiPW Okręgu Poznańskiego zorganizowali na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu debatę z Parlamentarzystami Ziemi Wielkopolskiej pod tytułem " Sytuacja więziennictwa w kontekście kryzysu finansów Państwa". Spośród zaproszonych gości przybyli Pani Poseł Krystyna Łybacka Klub Parlamentarny SLD, Pan Poseł Marek Zieliński Klub Parlamentarny PO, Pan Poseł Jan Filip Libicki Klub Parlamentarny PJN, asystent Pani Poseł Małgorzaty Stryjskiej - Pan Rafał Bartniczak Klub Parlamentarny PIS oraz reprezentujący działające w strukturach Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych NSZZ Policjantów Zarząd Woj. w Poznaniu Kolega Dariusz Zak, NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Poznaniu Kolega Marek Garniewicz.

Na wstępie Zastępca Przewodniczącego Zarządu Okręgowego NSZZFiPW w Poznaniu kol. Dariusz Grajczyński jako prowadzący debatę powitał przybyłych gości i przybliżył główne tematy podzielone na bloki dyskusyjne.

Pierwszym tematem zreferowanym przez kol. D. Grajczyńskiego były wydatki które na podstawie art. 102 i 115 Kodeksu Karnego Wykonawczego, Służba Więzienna ponosi na nieograniczony dostęp osadzonych leczenia i lekarstw. Przybliżając tematykę tych wydatków podano konkretne koszty na opiekę medyczną wydane zarówno przez SW jak i w placówkach poza więziennej służby zdrowia które w 2009r kształtowały się na poziomie 32.8 mil. złotych. Jako przykład zmniejszenia wydatków podano rozwiązania z Czech gdzie Rząd wprowadził "Koszyk podstawowych świadczeń medycznych" redukując o 50 procent zapisy do lekarza.

Kolega Marcin Krzywicki powołując się na zamieszczone informacje w Głosie Wlkp. z 24 stycznia 2011r przybliżył skale wydatków które w 2010 roku wynosiły 2400zł miesięcznie na jednego osadzonego. Podsumowując podane wydatki stwierdzono, że niema chyba drugiej takiej "elity" z takim nieograniczonym bezpłatnym dostępem do świadczeń medycznych jak osadzeni.

W temacie tym wypowiedział się Poseł Jan Filip Libicki który stwierdził, że podane kwoty i nieograniczony bezpłatny dostęp do opieki medycznej jest porażający. Również kwota 2400zł na miesięczne utrzymanie więźnia w dobie bezrobocia i trudnej sytuacji materialnej wielu obywateli budzi niepokój. W dyskusji z Posłami podano wiele absurdalnych przykładów wykorzystywania usług medycznych.

Podsumowując ten blok tematyczny Pani Poseł Krystyna Łybacka zaproponowała pozostałym Posłom a zwłaszcza Posłowi Markowi Zielińskiemu zainicjowanie działań zmierzających do złożenia Interpelacji Poselskiej w celu określenia "Koszyka świadczeń medycznych" dla osadzonych. Ponad to Pani Poseł stwierdziła, że należy zobligować Ministerstwo Sprawiedliwości do przedstawienia analizy rozwiązań dotyczących opieki medycznej stosowanych w krajach U.E.

W następnym bloku tematycznym przedstawiono problematykę skargowości osadzonych na tle wydatków z tym związanych. Podano mnóstwo kuriozalnych przypadków rozpatrywanych spraw sądowych, czasochłonności i koszty przygotowania przedsądowego spraw. Pani Poseł Krystyna Łybacka jak również Pan Poseł Marek Zieliński zgodnie stwierdzili, że pomysł związkowców opracowania przepisów nakazujących przed złożeniem sprawy do sadu zgromadzeniem dokumentacji i informacji od Służby Więziennej jest godny uwagi. Związkowcy zwrócili też uwagę na znikomą ilość przypadków obciążania kosztami sądowymi osadzonych którzy przegrywają sprawy wszczynane z pomówienia. Posłowie zgodnie stwierdzili, że ten temat będzie poruszony w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Kolejnym poruszonym tematem był "System dozoru elektronicznego" Związkowcy w trakcie debaty wskazali na wadliwe zapisy dotyczące stosowania w/w systemu, małe zainteresowanie skazanych tego typu rozwiązaniem ze względów czysto formalnych np. wokandowania skazanych do roku pozbawienia wolności po odbyciu połowy kary czyli po 6-miesiącach.

W trakcie debaty poruszono tematykę tak zwanych "więźniów medialnych ", analizowano zmiany w systemie więziennictwa które poprzez nadmierną opiekuńczość Państwa, zdaniem związkowców idą w bardzo złym kierunku.

Zarząd Okręgowy NSZZFiPW w Poznaniu przygotował na podstawie uzyskanych opinii prawnych tematy związane z kontrowersyjnymi zapisami w nowej ustawie o Służbie Więziennej, z powodu ograniczonego czasu przybyłych Parlamentarzystów, Pan Poseł Marek Zieliński zaproponował rozwiązanie polegające na zorganizowaniu kolejnej debaty na przełomie Luty /Marzec br. z udziałem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego. Tę propozycję Z.O w Poznaniu podejmuje i poinformuje o ustalonym terminie wszystkich zainteresowanych.

Na koniec Pani Poseł Krystyna Łybacka podkreśliła iż właśnie na takich debatach związkowych, posłowie mają okazję zapoznać się nie tylko z problemami ale również z rozwiązaniami, które funkcjonariusze znający swoją służbę, przekazują. Kończąc debatę złożono wzajemne podziękowania zarówno ze strony Parlamentarzystów jak i związkowców oraz wspólnie zadeklarowano następne spotkanie po ustaleniu terminu Posła Marka Zielińskiego z Sekretarzem Stanu w M.S. Stanisławem Chmielewskim.

 

opracował:
Dariusz Grajczyński (dg)

Załączniki

ZałącznikWielkość
Interpelacja poselska w sprawie SW [*.PDF]464.9 KB

NSZZPNSZZPP