Federacja Wlkp
Strona główna
poniedziałek, 7 luty, 2011 - 11:47
Temat L-4 funkcjonariuszy kartą przetargową Rządu w rozmowach o emeryturach?

Przewodniczący wielkopolskiej FZZSM - kol. Andrzej Szary

   Jak bumerang powraca w mediach temat zwolnień lekarskich funkcjonariuszy. Dziwnym trafem pomysł obniżenia do 80% wynagrodzeń mundurowych podczas „chorobowego” pojawia się dosłownie w przededniu rozpoczęcia prac związkowo-rządowych zespołów ds. opracowania założeń do naszej nowej ustawy emerytalnej.
    Trudno więc nie dopatrzyć się związku pomiędzy tymi dwoma - pozornie nie związanymi - tematami. Czyżbyśmy zatem znów mieli do czynienia z celowymi działaniami prorządowych mediów? Czy groźba obniżenia uposażeń podczas zwolnienia lekarskiego ma na celu wymuszenie ustępstw na związkowcach w kwestiach emerytalnych?
    Poniżej wywiad Wiceprzewodniczącego Federacji ZZ Służb Mundurowych kol. Andrzeja Szarego dla Gazety Prawnej z dnia 7 lutego 2011 r.

(mg)


Dziennik Gazeta Prawna

Policjant dostanie mniej pieniędzy za czas choroby.

W czasie zwolnienia lekarskiego chorzy funkcjonariusze i żołnierze zawodowi będą otrzymywać 80 proc. uposażenia. Dodatkowo otrzymają niższą nagrodę roczną.

Rząd planuje ograniczyć o 20 proc. wysokość uposażenia wypłaconego funkcjonariuszom i żołnierzom w czasie choroby. Dodatkowo wypłacana im nagroda roczna będzie zmniejszana proporcjonalnie do czasu przebywania na zwolnieniach lekarskich. Obniżka ta nie będzie jednak miała wpływu na wysokość emerytury (z wyjątkiem funkcjonariuszy Służby Celnej), bowiem te świadczenia są ustalane na podstawie ostatniego uposażenia. Rząd jednocześnie obiecuje, że zaoszczędzone w ten sposób pieniądze mają być przeznaczone w całości na fundusz nagród i zapomóg dla osób wykonujących pracę za chorych. Zmiany te zakłada projekt założeń do ustawy o racjonalizacji uposażeń służb mundurowych przyjęty przez Komitet Stały Rady Ministrów.

Nie zgodzimy się na to, żeby policjant, który zachorował z powodu pełnienia służby w czasie skrajnie niekorzystnych warunków pogodowych, był karany obniżeniem wysokości uposażenia. Jak pokazują badania funkcjonariusze chorują, bo są przemęczeni, stresem związanym z wykonywaniem służby, zbytnim obciążeniem bez odpowiedniego wsparcia technicznego. Obecnie w policji jest ponad 5 tys. wakatów – mówi Andrzej Szary, wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Jednocześnie podkreśla, że założenia do projektu ustawy wprowadzają zupełnie kuriozalny sposób karania chorych funkcjonariuszy.

Trudno zrozumieć, dlaczego policjant, który chorował, dodatkowo ma być karany obniżeniem wysokości nagrody rocznej. Będziemy się domagać od rządu wykreślenia tego dyskryminującego zapisu – dodaje Andrzej Szary.

Jak podkreślają związkowcy, jeżeli rząd nie zmieni podejścia do zwolnień lekarskich funkcjonariuszy, to ci nie zgodzą się na rozmowy o reformie systemu emerytalnego służb mundurowych.

Nie może być tak, że z jednej strony mamy rozmawiać o poważnych zmianach systemowych dla nowo wstępujących do służby policjantów, a z drugiej godzić się na obniżanie wysokości uposażenia – dodaje Andrzej Szary.

Związkowy uważają, że zamiast obniżania wysokości uposażenia w czasie choroby, należy zwiększyć kontrolę takich zwolnień. Lekarze orzecznicy MWSiA powinni sprawdzać, czy funkcjonariusz naprawdę jest chory. Wśród nich najczęściej chorują pogranicznicy, funkcjonariusze CBA oraz BOR.
 

autor Bożena Wiktorowska
Źródło: Gazeta Prawna

NSZZPNSZZPP