Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 16 luty, 2011 - 09:24
Obawy związkowców w związku z pracami podzespołów. Czy Rządowi RP zależy na porozumieniu?

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Związkowcy uczestniczący w pracach nad kształtem przyszłej ustawy emerytalnej nie kryją swoich obaw o jakość i sposób prowadzenia negocjacji przez stronę rządową. Efektem ich troski są wystąpienia do ministra Michała Boniego oraz Premiera RP Donalda Tuska.

Pierwsze z nich dotyczy poszanowania zasad dialogu społecznego oraz przestrzegania wstępnych ustaleń w sprawach terminów zwoływania posiedzeń podzespołów i parytetu rządowo - związkowego na tych posiedzeniach.

Drugie wystąpienie do Premiera RP zawiera wniosek o zaprzestanie prac nad projektem obniżenia uposażenia funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich do czasu zakończenia negocjacji w sprawie emerytur. Wniosek ten jest jednocześnie warunkiem dalszej pracy mundurowych związkowców w podzespołach.

„...Wszystko to wygląda na celowe działanie zmierzające do destabilizacji służb mundurowych i pozostające w jaskrawej sprzeczności z zasadami dialogu społecznego wyrażanymi przez Pana Premiera, Pana Ministra i innych
reprezentantów Rządu. Zdaniem Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych sprawa ta wymaga bezwzględnego i pilnego uregulowania, łącznie z upoważnieniem, kto jest uprawniony do zwoływania posiedzeń, wydawania stosownych decyzji i sporządzania sprawozdań z prac podzespołów
.” - czytamy we wniosku Federacji do Michała Boniego.

Zrozumiałe obawy budzi temat L-4, o czym pisaliśmy kilka dni wcześniej. W wystąpieniu do Premiera czytamy m.in.: „...Przedstawione w tym czasie, w czasie dyskusji nad zmianą systemu emerytalnego służb mundurowych, założeń nie popartych rzetelną analizą przyczyn zwolnień lekarskich, głównie na niskich stanowiskach wykonawczych, przez Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Trelę na ostatnim posiedzeniu Zespołu pod kierownictwem ministra Michała Boniego, to działanie wyjęte żywcem z poprzedniej epoki jakie stosowały służby w celu wprowadzania dezinformacji i niepokoju w całym środowisku funkcjonariuszy. Są
to metody, których nie można zaakceptować dzisiaj, po 20 latach funkcjonowania demokratycznego Państwa prawa
.”

Całość wystąpień w załącznikach.

(mg)

NSZZPNSZZPP