Federacja Wlkp
Strona główna
poniedziałek, 7 marzec, 2011 - 17:17
Poseł Krystyna Łybacka: „Brak dialogu w PSP.” Interpelacja poselska
Wersja do wydrukuWersja PDF

Poseł Krystyna Łybacka podczas debaty nt. służb mundurowychPoseł Krystyna Łybacka złożyła w dniu 25 lutego na ręce Marszałka Sejmu RP Grzegorza Schetyny interpelację w sprawie braku dialogu komendantów jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej w zakresie konsultacji przesunięć środków budżetowych z „paragrafów płacowych”.

Z tą sytuacją mamy do czynienia od dłuższego czasu - mówią związkowcy Państwowej Straży Pożarnej - Panowie komendanci zdają się zapominać, że to nie strażacy są winni tragicznego wręcz uszczuplania budżetów. Poprzez sztuczne utrzymywanie tzw. „wakatów” my musimy więcej pracować i wyrabiać nadgodziny, za które otrzymujemy 60% normalnego wynagrodzenia. Wypracowane środki zamiast do naszych kieszeni są przeznaczane na inne zobowiązania jednostek - dodają.

Organizacje związkowe, działające w strukturach PSP zgodnie protestują wobec sytuacji, gdzie już podczas planowania budżetów przeznacza się je na inne, pozapłacowe cele. „W ten sposób, pośrednio każdy strażak utrzymuje swoją jednostkę macierzystą w płynności finansowej, a brak konsultacji - poza swoją arogancją - jest czynnikiem wyłączającym te poczynania z kontroli społecznej.” - twierdzą z dezaprobatą.

Pani Poseł w swej interpelacji podkreśla, że powściągliwość strażaków, powstrzymująca ich przed bardziej radykalnymi posunięciami powinna być bodźcem dla przełożonych do utrzymania właściwego poziomu dialogu społecznego.

więcej na stronie FZZ-SM

(mg)

Załączniki

ZałącznikWielkość
Pobierz oryginał interpelacji [*.PDF]48.11 KB

NSZZPNSZZPP