Federacja Wlkp
Strona główna
czwartek, 10 marzec, 2011 - 15:17
Spotkanie z Zastępcą Głównego Inspektora Pracy
Wersja do wydrukuWersja PDF

Państwowa Inspekcja Pracy

10 marca 2011 roku w siedzibie Państwowej Inspekcji Pracy w Warszawie odbyło się spotkanie Zastępcy Głównego Inspektora Pracy Mariana Liwo z przedstawicielami związków zawodowych służb mundurowych.

Ze strony związków zawodowych w spotkaniu udział wzięli: Lucjan Dutkiewicz – konsultant ZG NSZZ Policjantów ds. BHP i medycyny pracy, Tomasz Krzemieński – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów, Jacek Przybylski – wiceprzewodniczący ZG NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa oraz Marek Garniewicz – członek NSZZ Pracowników Pożarnictwa.

Podczas spotkania omówiono prawne aspekty funkcjonowania Społecznej Inspekcji Pracy w służbach mundurowych wynikające przede wszystkim z Ustawy o związkach zawodowych i Ustawy o Społecznej Inspekcji Pracy.

W trakcie dyskusji zwrócono szczególną uwagę na potrzebę rozwoju działalności SIP w formacjach mundurowych. W tym kontekście omówiono unormowania zawarte w art. 16 ustawy o SIP zgadzając się, iż związki zawodowe powinny jak najszybciej określić wytyczne do działalności społecznych inspektorów pracy w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Uznano za zasadne stworzenie lobby w celu prawnego umocowania instytucji sprawujących nadzór nad przestrzeganiem prawa pracy w jednostkach organizacyjnych MSWiA.
 

(mg)

NSZZPNSZZPP