Federacja Wlkp
Strona główna
piątek, 27 maj, 2011 - 07:58
Przewodniczący Wielkopolskiej Federacji ZZ SM na nadzwyczajnym posiedzeniu WKDS w Poznaniu
Wersja do wydrukuWersja PDF

Nadzwyczajne posiedzenie WKDS w Poznaniu 26 maja 2011

Dialog Społeczny jest konstytucyjnym obowiązkiem administracji rządowej i powinien służyć poprawie jakości rządzenia oraz wzmocnieniu mechanizmów demokratycznych w państwie.” - te słowa widnieją na stronie Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego w witrynie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

W dniu 26 maja o godzinie 10:00 zgodnie z postulatami protestujących w przeddzień związkowców (link) odbyło się nadzwyczajne posiedzenie WKDS, w którym aktywny udział wziął również Przewodniczący Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych - kol. Andrzej Szary.

Podczas zebrania dyskutowano przedstawiony przez wielkopolską „Solidarność” projekt opinii skierowanej do Rządu RP. Wśród zawartych w niej postulatów znalazło się: zwiększenie nakładów na fundusz pracy do wysokości z 2010r., czasowe zmniejszenie akcyzy na paliwo oraz podwyższenie kryteriów dochodowych, upoważniających do świadczeń z pomocy społecznej. Zdaniem członków komisji, problem ten powinien stać się przedmiotem posiedzenia komisji trójstronnej. Wypracowana opinia zostanie przekazana premierowi.

- Nie ukrywam, że zdziwiony jestem formą nacisku na zwołanie WKDS w takim trybie, tym bardziej, że w Wielkopolsce dialog zawsze prowadzony jest w atmosferze zaufania - powiedział wicewojewoda Przemysław Pacia, reprezentujący podczas spotkania administrację rządową. Zaraz po posiedzeniu WKDS związkowcy opuścili Urząd Wojewódzki, w którym spędzili noc.

Podinsp. Andrzej Szary w imieniu ZW Forum ZZ oraz Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych poparł postulaty zgłoszone przez NSZZ "Solidarność", kwestionując jednocześnie działania oszczędnościowe prowadzone przez Rząd RP, w tym szczególnie w sferze budżetowej gdzie od trzech lat nie waloryzowano płac (uposażeń). Stwierdził, że oszczędności można uzyskać poprzez zmniejszenie zatrudniania w administracji publicznej, gdzie w ostatnich trzech latach zatrudniono ok. 40 tysięcy urzędników, nie licząc 30 tysięcy urzędników zatrudnionych w samorządach.

Przewodniczący zwrócił uwagę, że związki zawodowe nie uprawiają demagogii, tylko starają się racjonalnie, wskazywać rządzącym pojawiające się negatywne tendencje w zakresie zatrudnienia, ubóstwa oraz braku perspektyw dla młodego pokolenia Polaków.

W efekcie przeprowadzonej merytorycznej debaty WKDS przyjęła (z drobnymi poprawkami) opinię opracowaną przez NSZZ „Solidarność”. Jak poinformował Tomasz Stube, rzecznik prasowy wojewody wielkopolskiego, opinia zostanie teraz skierowana do kancelarii Premiera RP Donalda Tuska.

Szef „Solidarności” Regionu Wielkopolska Jarosław Lange powiedział, że przyjęcie opinii to "podwójny sukces". Po zakończeniu posiedzenia związkowcy opuścili zajmowane przez całą noc pomieszczenie w budynku urzędu.

tekst: mg/PAP/NSZZP
zdjęcia: nszzpwlkp.pl

Nadzwyczajne posiedzenie WKDS w Poznaniu 26 maja 2011 Nadzwyczajne posiedzenie WKDS w Poznaniu 26 maja 2011

NSZZPNSZZPP