Federacja Wlkp
Strona główna
piątek, 5 sierpień, 2011 - 13:34
Manifestacja FZZ we Wrocławiu

Manifestacja związków zawodowych

Trwają przygotowania do ogólnopolskiej manifestacji związkowców, która planowana jest na dzień 17 września 2011r. we Wrocławiu przygotowanej przez Europejską Konfederację Związków Zawodowych (EKZZ). Forum Związków Zawodowych przystępując do EKZZ liczy na aktywny udział przedstawicieli służb mundurowych. W dniach 17 ÷ 18 sierpnia odbędzie się posiedzenie Prezydium FZZ poświęcone przygotowaniom do manifestacji organizowanej w związku z wrześniowym spotkaniem ministrów finansów UE.

Wielkopolska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wobec:

  • braku perspektyw modernizacji służb mudurowych,
  • braku waloryzacji płac wobec narastającej inflacji,
  • braku rzeczywistego dialogu w sprawie reformy emerytur i zasiłku chorobowego,
  • gwałtownego spadku poziomu bezpieczeństwa funkcjonariuszy

popiera tą inicjatywę i prosi o zgłaszanie do biura ZG NSZZ Policjantów do dnia 16.08.2011 roku chęci wzięcia udziału w manifestacji. Informacja ta jest niezbędna do potwierdzenia na Prezydium FZZ naszego udziału w manifestacji.

więcej na stronie Federacji

(mg)

NSZZPNSZZPP