Federacja Wlkp
Strona główna
poniedziałek, 12 grudzień, 2011 - 21:07
MSW o emeryturach mundurowych
Wersja do wydrukuWersja PDF

MSWiA

Dziś (12 grudnia br.) odbyło się spotkanie dotyczące nowego modelu emerytalnego służb mundurowych. Zaproponowane zmiany nie obejmą funkcjonariuszy już pełniących służbę, a tylko przyjętych po wejściu w życie nowych przepisów. Projekt zmian zachowuje odrębny system zaopatrzeniowy, natomiast wydłuża minimalny staż służby.
W spotkaniu uczestniczyli m.in.: minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki, minister administracji i cyfryzacji Michał Boni, minister obrony narodowej Tomasz Siemoniak, a także przedstawiciele związków zawodowych policjantów, strażaków, strażników granicznych i strażników więziennych.

- Przedstawiliśmy plan rządu dotyczący prac nad nowym systemem emerytur mundurowych dla nowych funkcjonariuszy i żołnierzy. Chcielibyśmy opracować i przedstawić projekt ustawy emerytalnej służb mundurowych do 10 stycznia 2012 r., a następnie skierować go do konsultacji społecznych. Mamy nadzieję, że pod koniec stycznia lub na początku lutego przyszłego roku projekt trafi do parlamentu, tak, by w pierwszej połowie 2012 ustawa trafiła na biurko prezydenta i aby najpóźniej 1 stycznia 2013 r. nowe przepisy zaczęły obowiązywać - powiedział po spotkaniu minister Jacek Cichocki.

Propozycje dotyczące zmian w systemie emerytalnym służb mundurowych:

  • Zmiany nie będą dotyczyły funkcjonariuszy i żołnierzy już pełniących służbę. Zmiana będzie dotyczyła wyłącznie funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy rozpoczną służbę po wejściu w życie ustawy.

Równocześnie funkcjonariusze i żołnierze pełniący służbę w dniu wejścia w życie ustawy będą mieć zagwarantowane prawo wyboru pomiędzy obowiązującym a nowym systemem. Zasadę, iż proponowane zmiany obejmą tylko funkcjonariuszy i żołnierzy przystępujących do służby podkreślił w swoim expose premier Donald Tusk.

  • Zachowany zostanie odrębny system zaopatrzeniowy służb mundurowych.

Będą nim objęci funkcjonariusze już dziś będący w służbie, jak i dopiero do niej przystępujący. Funkcjonariusze nadal będą więc nabywali prawo do emerytury z budżetu państwa w ramach odrębnego systemu zaopatrzeniowego, a nie w ramach powszechnego systemu emerytalnego.

  • Wiek emerytalny i wydłużony minimalny staż służby.

Prawo do emerytury będą nabywać funkcjonariusze i żołnierze po łącznym spełnieniu dwóch warunków: wieku i stażu służby. Wprowadzenie tych zmian zapowiedział w swoim expose 18 listopada br. premier Donald Tusk. Nowe zasady zakładają minimalny wiek emerytalny w wymiarze 55 lat i wydłużenie minimalnego stażu służby z 15 do 25 lat.

- Dopiero połączenie 25 lat stażu służby i 55 lat wieku daje prawo do emerytury. Chcemy, aby nowi funkcjonariusze i żołnierze pracowali dłużej w służbie dla państwa - podkreślił po spotkaniu minister spraw wewnętrznych Jacek Cichocki.

  • Podstawa przyszłej emerytury będzie wyliczana z 3 wybranych lat.

Strona rządowa zaproponowała również, aby wysokość emerytury zależała od wysokości pensji z trzech wybranych lat, a nie tak jak dotychczas od wysokości ostatniej pensji.

Strona rządowa dostrzega potrzebę wprowadzenia nowych rozwiązań w systemie emerytalnym służb mundurowych. Kwestia ta jest trudna, ale strona rządowa dokłada wszelkich starań, aby pogodzić oczekiwania społeczeństwa z oczekiwaniami funkcjonariuszy i żołnierzy, którzy pełnią trudną i wymagającą poświęceń służbę.

  •  
  •  

NSZZPNSZZPP