Federacja Wlkp
Strona główna
poniedziałek, 19 grudzień, 2011 - 21:44
Protest mundurowych. Komunikat Fedreacji z dn. 19.12.2011r.
Wersja do wydrukuWersja PDF

Oflagowany budynek JRG-6 Poznań - Krzesiny   W dniu 19 grudnia 2011r na spotkaniu FEDERACJI ZZ SM podjęto wspólną decyzję o powołaniu Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjnego - w skład którego weszli Przewodniczący Związków Zawodowych wchodzących w skład Federacji Służb Mundurowych.
   Wraz z powołaniem Komitetu ustalono ,iż akcja protestacyjna rozpocznie się już od środy (21 grudnia br.od godz.12.00) od oflagowania jednostek.


Warszawa, dnia 19 grudnia 2011 roku

F-38/2011

K O M U N I K A T

 

Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych na spotkaniu w dniu 19 grudnia 2011 roku, oceniając aktualną sytuację, w tym rozwiązania zawarte w planach budżetowych na 2012 rok, różnicujące poszczególne służby, co oznacza kolejny (czwarty) rok bez waloryzacji i podwyżek obejmujących wszystkich funkcjonariuszy, postanowiła powołać Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny.
Powołanie Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego Służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Służby Więziennej jest bezpośrednim wyrazem niezadowolenia i dezaprobaty całego środowiska służb mundurowych wobec przyjętych przez Rząd rozwiązań różnicujących funkcjonariuszy zapewniających bezpieczeństwo Państwa i Obywateli.

Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny działając w oparciu o uchwały poszczególnych organizacji wchodzących w skład Federacji Służb Mundurowych, podjął decyzję o rozpoczęciu w dniu 21 grudnia 2011 roku o godz. 12.00 akcji protestacyjnej poprzez oflagowanie jednostek organizacyjnych i akcję informacyjną o przyczynie i podjętych działaniach.

Komitet zobowiązuje wojewódzkie struktury organizacyjne związków w terminie do 28 grudnia 2011 roku do powołania Wojewódzkich Komitetów Protestacyjnych i przesłania informacji zwrotnej.
Ogólnopolski Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny postanowił skierować wystąpienia do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów, Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości, Przewodniczących Klubów Poselskich i Komisji Sejmowych.
W dniu 28 grudnia 2011 roku odbędzie się kolejne spotkanie Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego, na którym zostaną podjęte decyzje dotyczące planowanych czynnych działań protestacyjnych.
 

/-/Podpisy przewodniczących
organizacji związkowych
wchodzących w skład FZZSM

NSZZPNSZZPP