Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 18 styczeń, 2012 - 22:23
Strażacy nie chcą obniżać policyjnych uposażeń
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: http://poznan.naszemiasto.pl

   W dniu 17 stycznia br. Wielkopolski Zarząd Wojewódzki NSZZ Pracowników Pożarnictwa wydał stanowisko, w którym stanowczo odrzuca możliwość rozdzielenia środków finansowych - zarezerwowanych w budżecie na podwyżki w Policji - na wszystkie służby mundurowe. Jest to odpowiedź na medialne wypowiedzi ministra J.Cichockiego oraz wojewody P.Florka w trakcie wręczania petycji w dniu manifestacji 12 stycznia.

   W stanowisku czytamy, że to Rząd RP ponosi całkowitą odpowiedzialność za ewentualne negatywne skutki akcji protestacyjnej. zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Pełna treść stanowiska:


Poznań, dnia 17 stycznia 2012 r.

 

Stanowisko
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Pracowników Pożarnictwa


w sprawie: zapowiadanych kierunków działania Rządu RP i Ministra Spraw Wewnętrznych dotyczących podwyższenia uposażeń w służbach mundurowych.

 

Wielkopolski Zarząd Wojewódzki Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Pożarnictwa w odpowiedzi na medialne wystąpienia przedstawicieli Rządu RP na temat podwyższenia w 2012 roku uposażeń funkcjonariuszy służb mundurowych zajmuje następujące stanowisko:

  1. Rząd RP ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki prowadzonej akcji protestacyjnej służb mundurowych różnicując funkcjonariuszy odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa pod względem planowanych wynagrodzeń,
  2. Projekt objęcia waloryzacją jedynie policjantów i żołnierzy traktujemy jako nieetyczną próbę rozbicia jedności Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, reprezentującej nasze środowisko w negocjacjach w sprawie emerytur mundurowych, racjonalizacji uposażeń i innych ważnych wspólnych kwestiach,
  3. Medialne propozycje Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego rozdzielenia środków finansowych przewidzianych na podwyżki w Policji na wszystkie służby mundurowe traktujemy jako analogiczne, celowe działanie zmierzające do poróżnienia funkcjonariuszy, na co stanowczo nie wyrażamy zgody,
  4. Aroganckie wypowiedzi Pana Ministra, że „służby mają służyć”, czy „służby mają przywileje” – świadczą jedynie o nieznajomości realiów podległych mu formacji, co w naszych oczach dyskredytuje pana Jacka Cichockiego na tym stanowisku. Nadmieniamy, że ani Minister Sprawiedliwości, ani Minister Obrony Narodowej nie wypowiada się o swoich podwładnych w tak nieodpowiedzialny sposób,
  5. Dotychczasowe działania Ministra Spraw Wewnętrznych przy całkowitym braku poparcia dążeń swoich podwładnych przez szefów poszczególnych służb zmierzają do zaognienia sytuacji, która już w chwili obecnej wywiera negatywny wpływ na działalność poszczególnych formacji, a co za tym idzie – na bezpieczeństwo wewnętrzne Kraju.

W związku z powyższym Wielkopolski Zarząd Wojewódzki NSZZ Pracowników Pożarnictwa przewiduje w najbliższym czasie wzmożenie działań protestacyjnych w obronie naszych Koleżanek i Kolegów oraz bezpieczeństwa mieszkańców.

Apelujemy jednocześnie o rzeczywisty dialog, opierający się na równorzędności stron powstałego konfliktu, co niewątpliwie przełoży się na poprawę katastrofalnego nastroju panującego wśród załóg ratowniczych, których zadaniem jest skupienie się na niesieniu pomocy, a ciągły, dodatkowy stres związany z utrzymaniem swoich bliskich jest temu poważną przeszkodą.

Przewodniczący
Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego
NSZZ Pracowników Pożarnictwa
/-/ Zbigniew ROGODZIŃSKI

 

Załączniki

ZałącznikWielkość
Oyginał stanowiska ZWlkp. NSZZ PP [*.PDF]339.65 KB

NSZZPNSZZPP