Federacja Wlkp
Strona główna
niedziela, 22 styczeń, 2012 - 15:31
Czy wielkopolscy parlamentarzyści pomogą mundurowym?
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: M.Garniewicz

Wielkopolski Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych wystąpił z apelem do parlamentarzystów wielkopolskich o wprowadzenie w budżecie Państwa na 2012 rok zapisu umożliwiającego podwyżki uposażeń dla dyskryminowanych służb: PSP,SW i SG, na zasadach analogicznych jak w Policji i Wojsku tj. po 300 zł dla funkcjonariusza od 1 lipca.

Jednocześnie WKPSM zapowiada, że w przypadku braku poparcia postulatów - parlamenarzyści wezmą również na siebie odpowiedzialność za skutki eskalacji działań protestacyjnych, co może wpłynąć negatywnie na bezpieczeństwo podczas EURO-2012.

„...Obecnie nadszedł czas, aby pokazać jakie Panie i Panowie macie nastawienie do funkcjonariuszy państwowych, codziennie chroniących bezpieczeństwo Wielkopolan, narażając życie i zdrowie.” - piszą mundurowi, oczekując jednocześnie wyraźniego zajęcia stanowiska w sprawie, która wburzyła w ostatnim czasie środowisko funkcjonariuszy.

Od kilku tygodni odnotowujemy ogromny wzrost napięcia i poziomu frustracji wsród służb Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Więziennej wobec nie objęcia ich planowaną w tym roku podwyżką uposażeń. Pomimo szeregu zapytań organizacji związkowych żaden z przedstawicieli strony rządowej i służbowej nie potrafił dotąd odpowiedzieć na proste z pozoru pytania: jakie czynniki zadecydowały o przyznaniu waloryzacji płac akurat policjantom i żołnierzom? Z jakiego powodu pozostałych funkcjonariuszy nie objęto podwyżką? KTO O TYM ZADECYDOWAŁ? Do dziś nie możemy doczekać się racjonalnego uzasadnienia tej dysryminacji, ani też poznać jej pomysłodawcy.

Dodatkowo szeregowi fukcjonariusze czują zupełny brak zainteresowania problemem ze strony swoich najwyższych przełożonych. Brak jednoznaczej deklaracji poparcia żądań płacowych swoich podwładnych stwarza realną groźbę „wzięcia sprawy w swoje ręce” i kolejnych - tym razem nie koordynowanych działań protestacyjnych, co może mieć realny wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

Czas pokaże którzy z wielkopolskich polityków poprą nasze działania. Nie tylko słowami, ale podczas głosowania.

 

(mg)

Oryginał wystąpienia w załączniku

 


 

Załączniki

ZałącznikWielkość
Wystąpienie WKPSM do parlamentarzystów [*.PDF]132.99 KB

NSZZPNSZZPP