Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 1 luty, 2012 - 22:51
PROTEST TRWA!!! Komunikat Federacji po spotkaniu 1.02.2012

Po spotkaniu członków Ogólnopolskiego Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego w dniu 1 lutego 2012 Federacja ZZ Służb Mundurowych opublikowała komunikat (w załączniku), w którym stwierdza, że wobec braku realizacji postulatów i dalszego prowadzenia polityki różnicującej funkcjonariuszy nie widzi innego wyjścia, jak kontynuować działania protestacyjne.

Jak z tego wynika, należy spodziewać się wzmożenia protestu w obronie praw ludzi w mundurach do równego traktowania przez Państwo, będące ich pracodawcą. Coraz częściej słychać głosy wzburzonych funkcjonariuszy, którzy domagają się wprowadzenia bardziej radykalnych form wyrażenia ogólnego niezadowolenia w naszym środowisku zawodowym.

Do momentu głosowania nad budżetem w Senacie RP Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych postanowiła:

  • kontynuować akcję protestacyjną,

  • prowadzić działania na forum Senatu zmierzające do zagwarantowania w budżecie Państwa środków na bezwarunkową podwyżkę dla wszystkich służb mundurowych,

  • w dniu obrad Senatu nad ustawą budżetową zwołać konferencję prasową,

  • zobowiązać wojewódzkie międzyzwiązkowe komitety protestacyjne służb mundurowych do przeprowadzenia szerokiej akcji informacyjnej skierowanej do senatorów RP (wzór pisma do senatorów w załączeniu).

Jak mundurowi napisali do członków Senatu: „...Jest to pierwszy taki przypadek, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dzieli środowisko mundurowe na lepszych i gorszych i z pełnym rozmysłem pomija część funkcjonariuszy, którzy codzienną, uczciwą służbą zapewniają bezpieczeństwo i porządek publiczny w kraju.

Sądząc jednak po skutku, jaki wywarł apel Federacji do Posłów Sejmu RP - nie należy chyba spodziewać się radykalnego przełomu...

  • (mg)

NSZZPNSZZPP