Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 8 luty, 2012 - 20:07
8 lutego - Święto Służby Więziennej
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: P.M.Matysiak

Dziś, jak co roku 8 lutego nasi koledzy ze Służby Więziennej obchodzą swoje święto resortowe. W związku z tym, winszując im dotychczasowych osiągnięć w służbie składamy wraz z najlepszymi życzeniami wyrazy najwyższego uznania za trudną, wyczerpującą działalność.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do naszych kolegów z Zarządu Okręgowego NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w Poznaniu. Pracując ramię w ramię z funkcjonariuszami innych służb mundurowych daliście już nieraz przykład aktywności związkowej zgodnej honorem noszenia munduru.

Zwłaszcza ostatni okres Waszej działalności pokazuje wyraźnie, że dzięki Wam - Koleżanki i Koledzy w stalowych mundurach - nasza Federacja staje się coraz silniejszą strukturą jednoczącą wspólne interesy wszystkich funkcjonariuszy w obronie słusznych praw do godności i poszanowania, niezależnie od posiadanego stopnia służbowego, czy zajmowanego stanowiska.

Gratulujemy i dziękujemy!

Redakcja witryny
oraz
Zarząd Federacji Związków Zawodowych
Służb Mundurowych woj. wielkopolskiego


Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych

Życzenia od ZG NSZZ Policjantów

Z okazji przypadającego dzisiaj Święta Służby Więziennej pragniemy przekazać na ręce przewodniczącego Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa - kol. Wiesława Żurawskiego, najserdeczniejsze życzenia i związkowe pozdrowienia.

Życzymy w szczególności dalszych sukcesów w pracy związkowej, zwłaszcza uzyskania równoprawnej podwyżki wraz z wszystkimi służbami mundurowymi od 1 lipca 2012 r. Składając okolicznościowe życzenia pamiętamy, że jesteśmy razem nie tylko w protestach i pikietach stanowiących od pewnego czasu niestety codzienny obraz naszej pracy związkowej, ale i od święta. Święta, o którym zapis w ustawie o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2012' znalazł się także dzięki związkowcom zrzeszonym w Niezależnym Samorządnym Związku Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.

Ze związkowym pozdrowieniem:

Antoni DUDA, Anrzej SZARY
Zarząd Główny
NSZZ Policjantów

NSZZPNSZZPP