Federacja Wlkp
Strona główna
poniedziałek, 13 luty, 2012 - 17:24
Trwa kampania informacyjna Federacji wśród Senatorów RP
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: www.gover.pl

W dniu dzisiejszym w Poznaniu i Koninie odbyły się spotkania w ramach prowadzonej przez Federację Związków Zawodowych Służb Mundurowych kampanii informacyjnej wśród senatorów RP dotyczącej narastających problemów związanych z podwyżkami, brakiem poprawnego dialogu w sprawie emerytur mundurowych oraz alarmującymi wręcz warunkami służby w poszczególnych formacjach.

Spotkania miały miejsce w biurach senatorów ziemi wielkopolskiej: Jadwigi Rotnickiej, Marka Ziółkowskiego oraz Ireneusza Niewiarowskiego. Członkowie Federacji przybliżyli gospodarzom problematykę i specyfikę pełnionej służby, niespełnione obietnice waloryzacji płac dla wszystkich formacji, oraz możliwe granice ustępstw w negocjacjach dot. zmiany emerytur mundurowych.

Jako szczegolnie niebezpieczne zjawisko strony uznały możliwość oddolnych, zróżnicowanych form protestu sfrustrowanych funkcjonariuszy służb mundurowych, które mogą zachwiać stanem bezpieczeństwa publicznego w czasie przygotowań i trwania mistrzostw EURO-2012.

Zdaniem rozmówców naczelnym zadaniem Rządu RP oraz władzy ustawodawczej powinno być załagodzenie kryzysowej sytuacji, w jakiej obecnie znalazły się służby odpowiedzialne za zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego. Związkowcy uzyskali obietnice lobbowania senatorów na rzecz szybkiej poprawy w tym zakresie.

Senatorowie podzielili pogląd, iż w chwili obecnej każda próba zmiany wysokości lub terminu podwyżek w Policji spowodowałaby drastyczne zaognienie sytuacji - do czego nie można dopuścić. W stosunku do pozostałych służb mundurowych poznańscy senatorowie złożyli deklarację woli zapewnienia gwarancji podwyżek od 1 października 2012r.

Jednakowoż strona związkowa nie wycofuje się z postulatu zapewnienia równej waloryzacji dla wszystkich służb, począwszy od 1 lipca. Zdaniem członków Federacji jest jescze dużo obszarów, w których środki finansowe są po prostu marnowane, a tłumaczenie koalicjantów partii rządzących, że nie ma mozliwości zapewnienia dodatkowych funduszy na przyspieszenie waloryzacji o 3 miesiące - jest po prostu niedorzeczne.

(mg)

NSZZPNSZZPP