Federacja Wlkp
Strona główna
czwartek, 23 luty, 2012 - 22:23
Nadchodzi katastrofa w SW? Spotkanie R.Kalisza i K.Łybackiej w Areszcie Śledczym w Poznaniu
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: poznan.nszzfipw.pl

W dniu 22 lutego 2012r., w siedzibie Aresztu Śledczego w Poznaniu przy ul. Młyńskiej odbyło się spotkanie członków NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa z Przewodniczącym sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka posłem Ryszardem Kaliszem (SLD) oraz posłanką Krystyną Łybacką (SLD) – członkinią sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Spotkanie dotyczyło oceny i perspektyw rozwoju Służby Więziennej w realiach obecnych i przyszłych.

W spotkaniu, zorganizowanym przez Okręgowy Zarząd NSZZ FiPW w Poznaniu wzięli również udział przedstawiciele Zarządu Głównego w osobach Przewodniczącego kol. Wiesława Żurawskiego i Wiceprzewodniczącego ZG, kol. Krzysztofa Frątczaka, oraz zaproszeni koledzy–związkowcy z ramienia Wielkopolskiej Federacji: Andrzej Szary (Policja), Lucjan Dutkiewicz (Policja), Zbigniew Rogodziński (PSP) i Marek Garniewicz (PSP). Lubuska Federacja ZZSM była reprezentowana przez Przewodniczącego – kol. Dariusza Mieczyńskiego (SW).

Zebranie było poświęcone w szczególności problemom występującym w funkcjonowaniu Służby Więziennej, perspektywom jej rozwoju oraz proponowanym przez związkowców konkretnym rozwiązaniom dążącym do poprawy warunków pełnienia tej ciężkiej – i niedocenianej przez społeczeństwo – służby na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa Państwa. Przedstawiciele pozostałych służb mundurowych pokrótce przybliżyli zebranym problemy występujące w funkcjonowaniu reprezentowanych formacji. Mundurowi z ubolewaniem podkreślali fakt braku dialogu z winy strony rządowej i służbowej, który skutkuje zafałszowanym i pobieżnym oglądem pragmatyki pełnienia służby przy jednoczesnym tworzeniu przepisów, które zamiast regulować i usprawniać funkcjonowanie formacji mundurowych – w rzeczywistości wprowadzają chaos i zamieszanie, co powoduje narastającą frustrację załóg.

Według związkowców – więzienników do najpoważniejszych problemów związanych obecnie z funkcjonowaniem Służby Więziennej należy zaliczyć:

niekorzystny stosunek ilości osadzonych w odniesieniu do ilości funkcjonariuszy pełniących służbę związaną bezpośrednio z osadzonymi,
narastające obciążenie funkcjonariuszy nowymi zadaniami, bez zwiększenia etatów koniecznych do realizacji tych zadań,
pozorne oszczędności związane z likwidacją ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych,
wadliwa ustawa o Służbie Więziennej,
działania Rządu narzucające niekorzystne rozwiązania płacowe i emerytalne.

Gospodarz spotkania Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZFiPW w Poznaniu Dariusz Grajczyński przekazał zebranym analizę sytuacji polskiego więziennictwa (patrz: załącznik). Zwrócił przy tym uwagę na kuriozalne wręcz zapisy w obecnej ustawie o służbie więziennej, które zmusiły funkcjonariuszy do dochodzenia swoich racji w sądach. Podkreślił, że u podstaw tak źle skonstruowanego prawa leży przede wszystkim brak dialogu ze stroną społeczną reprezentowaną przez związek zawodowy przy podejmowaniu przez Rząd RP i stronę służbową nieprzemyślanych „modernizacji”. Rażącym wręcz przykładem są dokonane w ostatnim okresie przekształcenia zakładów przywięziennych w instytucje gospodarki budżetowej które spowodowały spadek zatrudnienia osadzonych resocjalizowanych poprzez pracę. Zmiana przepisów doprowadziła – zdaniem związkowców - do upadłości dobrze dotąd prosperujących zakładów przywięziennych.

W dalszej części spotkania Przewodniczący Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych Andrzej Szary podkreślił iż obecny pozorowany dialog Rzadu RP ze stroną społeczną zmusi związkowców do podjęcia drastycznych działań przed EURO-2012. Zdaniem A.Szarego związkowcy nie cofną się przed wykorzystaniem tych właśnie środków gdyż strona rządowa ignorując sygnały i informacje przekazywane przez organizacje związkowe dosłownie wyprowadzi dialog na ulice polskich miast.

Z kolei Marek Garniewicz z NSZZ Pracowników Pożarnictwa podkreślił w swojej wypowiedzi, że istotnym warunkiem wykonywania zawodu w służbach mundurowych jest bezgraniczne zaufanie zarówno do sprzętu, którym się posługują, jak również do prawidłowych decyzji swoich przełożonych. Obecnie wszystkie służby przechodzą głęboki kryzys tego zaufania, co może zaowocować paraliżem działania systemu bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa - zwłaszcza w czasie EURO-2012.

Zaproszeni posłowie z całkowitym zrozumieniem odnieśli się do troski związkowców o prawidłowośc działania reprezentowanych formacji mundurowych. Poseł Ryszard Kalisz zaciekawieniem analizował opracowania otrzymane od związkowców dotyczące obecnej sytuacji Służby Więziennej, perspektyw i propozycji rozwiązań. Ponadto stwierdził stanowczo, że prawdziwej reformy SW w odnowionej demokratycznej RP jeszcze tak naprawdę nie było, a jest ona niezbędna. Jednak prawdziwą i efektywną reformę można przeprowadzić tylko przy współudziale czynników społecznych w postaci Związków Zawodowych.

Mówca podkreślił, iż obecny brak dialogu ze związkowcami jest niepojęty i katastrofalny w skutkach. Jako Przewodniczący Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zadeklarował zorganizowanie ww. Komisji poświęcone służbom mundurowym z udziałem strony związkowej. Wyraził również słowa uznania dla organizacji związkowych skonsolidowanych w Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, za ich wspólne działania, wzajemny szacunek i determinację w dążeniu do poprawy warunków pełnienia służby.

Również Pani poseł Krystyna Łybacka podsumowała dotychczasowe działania Ministerstwa Sprawiedliwości a właściwie ich brak, który doprowadza do katastrofalnej sytuacji wśród funkcjonariuszy, brak zaufania do Organów Państwa i Zwierzchników Służbowych oraz nadmiernej opiekuńczości Państwa wobec osadzonych.

 

tekst: mg/dg
foto: poznan.nszzfipw.pl

Załączniki

NSZZPNSZZPP