Federacja Wlkp
Strona główna
piątek, 16 marzec, 2012 - 21:53
Negocjacje zawiodły. Mundurowym pozostaje... ulica
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: Paweł F. Matysik

Po dzisiejszym głosowaniu w Sejmie nad wnioskiem o odrzucenie informacji rządu na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 roku stało się jasne, że posłowie rządzącej koalicji kontynuując politykę anty-dialogu ze stroną społeczną uzależnili podwyżki dla znacznej części funkcjonariuszy od korzystnych warunków atmosferycznych. W połączeniu z postawą min. Jacka Cichockiego podczas konsultacji w sprawie przyszłych emerytur mundurowych spowoduje to nieuchronnie wzrost napięcia i wzmożenie działań protestacyjnych zdesperowanych ludzi w mundurach.

W przyszłym tygodniu odbędzie się zebranie wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, na którym zapadną kluczowe decyzje dotyczące zaostrzenia form protestu. Niestety nie można wykluczyć także działań, które w znaczący sposób obniżą poziom wewnętrznego bezpieczeństwa Państwa.

Na stronie sejmowej opublikowano wyniki głosowania:

Głosowało - 436,   Za - 209,   Przeciw - 227,   Wstrzymało się - 0,   Nie głosowało - 24
Klub/Koło Liczba
członków
Głosowało Za Przeciw Wstrzymało
się
Nie
głosowało
PO 206 200 - 200 - 6
PiS 136 129 129 - - 7
RP 42 41 41 - - 1
PSL 28 26 - 26 - 2
SLD 26 20 20 - - 6
SP 20 19 19 - - 1
niez. 2 1 - 1 - 1

Jak można wnioskować z powyższego zestawienia: sprawa nierównego traktowania służb i rzeczowe argumenty oraz wątpliwości zeszły na drugi plan wobec poprawności politycznej i dyscypliny partyjnej. Takie podejście posłów koalicji PO-PSL skłania do wniosku, że dotychczasowe „pokojowe” działania strony związkowej i próby podejmowania merytorycznych rozmów nie dają oczekiwanych rezultatów.

Wobec tego nie można wykluczyć przynajmniej chwilowego zarzucenia przez mundurowe organizacje związkowe tych środków perswazji na rzecz wzmożonej akcji protestacyjnej.

(mg)


Wprost24

Służby mundurowe dostaną podwyżki?

2012-03-16 12:43

Posłowie nie zgodzili się na odrzucenie informacji MSW na temat nierównego traktowania służb mundurowych - chodzi o podwyżki dla policjantów i żołnierzy, a pominięcie funkcjonariuszy Straży Granicznej, Straży Pożarnej, BOR i Służby Więziennej.

Za odrzuceniem informacji było 209 posłów, 227 było przeciwnych, żaden nie wstrzymał się od głosu. Szef MSW Jacek Cichocki przedstawił informację "na temat konfliktu związanego z sytuacją służb mundurowych na tle nierównego ich traktowania w zakresie podwyższania uposażeń w 2012 r." na poprzednim posiedzeniu Sejmu. Zapowiedział wtedy, że będzie postulować zapisanie w budżecie na 2013 r. pieniędzy na podwyżki dla funkcjonariuszy SG, Straży Pożarnej, BOR i Służby Więziennej.

Od lipca 2012 r. policjanci i żołnierze zawodowi mają dostać podwyżki - po ok. 300 zł brutto. Pozostałe służby - w tym strażacy - mogą dostać podwyżki od października z rezerwy celowej na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Warunkiem jest to, że pieniądze te nie zostaną wykorzystane do końca września 2012 r. Pomysł ten skrytykowali przedstawiciele opozycji, mówili m.in., że rozwiązania te prowadzą do skonfliktowania funkcjonariuszy i dzielą ich na lepszych i gorszych i uzależniają podwyżki od pogody. PiS i SLD zgłosiły wnioski o odrzucenie informacji.

Szef MSW zapowiadał, że będzie szukać innych źródeł pieniędzy na podwyżki, ale ocenił, że jest duże prawdopodobieństwo, że będzie można je wypłacić. Poinformował też, że rozważane są podwyżki dla pracowników cywilnych służb, którzy już teraz zarabiają mniej, a po planowanych podwyżkach różnica będzie jeszcze większa. Jeśli rezerwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych nie zostanie wykorzystana, Straż Graniczna otrzyma na podwyżki 16 mln 438 tys. zł, Państwowa Straż Pożarna - 30 mln 226 tys. zł, Biuro Ochrony Rządu - 2 mln 256 tys. zł i Służba Więzienna - 27 mln 240 tys. zł.
 

eb, pap

NSZZPNSZZPP