Federacja Wlkp
Strona główna
poniedziałek, 2 kwiecień, 2012 - 18:09
Wielkopolska Federacja zdecydowanie za zaostrzeniem protestu!
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.:M.Garniewicz

W dniu dzisiejszym na terenie Aresztu Śledczego w Poznaniu odbyło się kolejne zebranie członków wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Wobec aroganckiej wręcz postawy przedstawicieli Rządu przy jednoczesnym braku oznak prowadzenia jakiegokolwiek dialogu ze stroną społeczną członkowie Wielkopolskiego Komitetu Protestacyjnego postanowili zaostrzyć formy prowadzonej akcji protestacyjnej z uwzględnieniem bojkotu Euro 2012 przez funkcjonariuszy odpowiedzialnych za zabezpieczenie imprezy.

Związkowcy nie kryli swojego oburzenia pseudo-konsultacjami projektu reformy emerytur mundurowych w wykonaniu Ministra Spraw Wewnętrznych Jacka Cichockiego. Redakcja witryny przypomina, że zgodnie z protokołem uzgodnieniowym z dnia 30 sierpnia 2011r. do dalszych negocjacji pozostawiono kwestie dotyczące:

  1. wieku uprawniającego do świadczenia emerytalnego,
  2. podstawy wymiaru emerytury,
  3. wejścia w życie reformy systemu rent i orzecznictwa,
  4. wzrostu i waloryzacji uposażeń mundurowych,
  5. usunięcia zapisów ograniczających możliwość dłuższej aktywności zawodowej funkcjonariuszy/żołnierzy

Obecny Rząd, który realizuje kontynuację władzy z poprzedniej kadencji jednostronnie wycofał się z tych uzgodnień. Sposób przeprowadzenia negocjacji polegający w istocie tylko na poinformowaniu środowiska mundurowego o stanowisku Rządu oraz odrzuceniu wszelkich merytorycznych uwag central związkowych jedynie z powodu niezgodności z exposé Prezesa Rady Ministrów” jest dla związkowców oburzający i prowadzi nieuchronnie do destabilizacji sytuacji w służbach mundurowych.

Co więcej: szefowie Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Więziennej NIE OTRZYMALI PROJEKTU DO KONSULTACJI !!!. Związkowcy mundurowi wyrażają obawę że polityczny nakaz reformy za każdą cenę i pośpiech z tym związany spowodował, że projekt został przygotowany bez jakiejkolwiek oceny skutków kadrowych i szkoleniowych w służbach odpowiedzialnych za wewnętrzne bezpieczeństwo RP.

Wielkopolska Federacja ZZ Służb Mundurowych z niepokojem obserwuje sytuację, w której emerytury mundurowe stały się „kartą przetargową” w paranoicznej grze prowadzonej przez władze ze społeczeństwem, któremu w podobny sposób próbuje się narzucić „jedynie słuszne i korzystne” rozwiązania emerytalne. Słowo „pętaki” wypowiedziane przez Premiera w Sejmie, a odnoszące się do bez mała 2 milionów ludzi podpisanych pod wnioskiem o referendum świadczy dobitnie o arogancji najwyższego przedstawiciela Rządu. W bardziej rozwiniętych demokracjach po takim stwierdzeniu każdy polityk następnego dnia podałby się do dymisji.

Zdaniem związkowców nie został zrealizowany postulat OMKP w kwestii równych, 300-złotowych podwyżek dla wszystkich służb mundurowych. Żenujące wręcz wydarzenia w Sejmie, związane z informacją Rządu nt. nierównego traktowania funkcjonariuszy, bierna (a wręcz służalcza) postawa parlamentarzystów rządzącej koalicji PO-PSL przy „jasnowidzeniu” niektórych POlityków w kwestii nie-wystapienia powodzi w 2012 roku rodzi wśród mundurowych głębokie przeświadczenie, że dobro służb mundurowych nie leży w kręgu zainteresowań koalicyjnych posłów i senatorów, do których zalicza się również były Komendant Główny PSP Zbigniew Meres, oraz prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Waldemar Pawlak, solidadnie głosujący przeciwko interesom strażaków-ratowników w sprawie lipcowych podwyżek.

Aktywni politycy z godną podziwu pasją biorą udział w medialnej kampanii mającej na celu „podkopanie” społecznego wizerunku funkcjonariuszy, czego przykładem jest próba obarczenia związkowców Służby Więziennej za przypadki mobbingu i dyskryminacji występujące zresztą we wszystkich formacjach, o czym pisaliśmy w poprzednim artykule. Wicepremier Pawlak celowo używa zwrotu „przywileje mundurowe”, zapominając niejako (chyba specjalnie) o reformie KRUS - bo tam jest jego elektorat, a przecież niedługo będą wybory w jego partii.

Analizując obecną sytuację Wielkopolski Komitet Protestacyjny Służb Mundurowych podjął w dniu dzisiejszym decyzję o zobligowaniu central związkowych wchodzących w skład Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych do aktywnego i radykalnego zaostrzenia prowadzonej akcji protestacyjnej ze szczególnym uwzględnieniem bojkotu Euro-2012 przez funkcjonariuszy.

Oficjalne stanowisko Wielkopolskiej Federacji opublikujemy w najbliższym terminie.

(mg)

NSZZPNSZZPP