Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 27 luty, 2013 - 12:28
Reorganizacja Pograniczników na Lotnisku w Poznaniu Ławicy
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: R.Karpiński

Z dniem 31 stycznia 2013r. Komendant Główny Straży Granicznej podpisał Zarządzenia w sprawie organizacji wchodzących w skład Straży Granicznej komend oddziałów, placówek, dywizjonów oraz ośrodków szkolenia.
Przedmiotowy akt normatywny został opiniowany przez KKW NSZZ FSG, pismem z dnia 8 stycznia 2013 r. Przyjęte stanowisko związkowe wskazywało na m.in. konieczne zwiększenie liczby etatów w PSG w Poznaniu – Ławicy.  

                               
            Zakrojone działania wszystkich szczebli struktur związku, zakończyły się zwiększeniem struktury etatowej w PSG w Poznaniu – Ławicyo 20 etatów mundurowych i 12 etatów cywilnych.
Przyjęta struktura pozwoli pogranicznikom  realizować zadania służbowe wynikające z Ustawyo Straży Granicznej oraz innych aktów pragmatycznych, jednakże dla części funkcjonariuszy będzie to moment ograniczenia możliwości awansu służbowego w najbliższych latach, pomimo spełnienia kryteriów wynikających z posiadanych kwalifikacji zawodowych. Pełne ukompletowanie struktury etatowej w znacznym stopniu ograniczy dokonywanie ruchów kadrowych.   
            Na uwagę zasługuje fakt, że planowana w pierwotnej wersji struktura doprowadziła by do redukcji etatów w strukturze o około 30% oraz zmusiła by część kadry do przeniesienia służbowego do innych jednostek organizacyjnych Straży Granicznej ze wskazaniem granicy wschodniej Polski lub innych służb wchodzących w skład resortu MSW.
            Podjęte działania oraz wymierne wsparcie braci związkowej z Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, a także bezpośrednie zaangażowanie Pani Poseł Krystyny Łybackiej, uratowały miejsca pracy funkcjonariuszy i pracowników, a w konsekwencji  wyeliminowały potencjalnienegatywne skutki dla części naszej kadry i ich rodzin.
            Wszystkim, którzy zaangażowali się w działania na rzecz naszej Placówki pragnę w imieniu Terenowej Organizacji Związkowej NSZZ FSG przy PSG w Poznaniu – Ławicy serdecznie podziękować.

                                                                                            

Z wyrazami szacunku:
                                                                                 
Przewodniczący
TOZ NSZZ FSG
przy PSG w Poznaniu - Ławicy
/-/ Rafał Karpiński
 

(rk)

NSZZPNSZZPP