Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 13 marzec, 2013 - 10:31
Wielkopolska Federacja za wzmożeniem wspólnych działań
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: M.Garniewicz

12 marca w siedzibie Straży Granicznej na terenie nowego terminalu na poznańskiej Ławicy obradowali członkowie związków zawodowych wchodzących w skład wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Dominowała tematyka związana z rządowym projektem obniżenia o 20% uposażenia funkcjonariuszy przebywających na zwolnieniach lekarskich w świetle prowadzonych na szczeblu krajowym rozmów central związkowych z przedstawicielami Biura Bezpieczeństwa Narodowego.

Zebrani opowiedzieli się za podjęciem bardziej zdecydowanych działań w ramach Federacji w celu doprowadzenia do rzeczywistego dialogu społecznego opartego na rzetelnych danych dotyczących zwolnień lekarskich w słuzbach mundurowych. Poddano również w wątpliwość celowość wprowadzania takich zmian, które nie generując oszczędności budżetowych stanowią - zdaniem zebranych - jedynie narzędzie do poprawy wizerunków koalicyjnych partii rządzących.

Wielkopolska Federacja ZZ Służb Mundurowych postanowiła również desygnować Wiceprzewodniczącego Wielkopolskiego Forum Związków Zawodowych kol. Lucjana DUTKIEWICZA jako kandydata do objęcia funkcji Wiceprzewodniczącego ZG FZZ w miejsce kol. Antoniego DUDY, który niedawno złożył rezygnację. Osoba kol. Lucjana Dutkiewicza stanowi w ocenie zebranych gwarancję rzetelnej pracy związkowej i dbałości o interesy półmilionowej społeczności pracobiorców w mundurach.

Omówiono również sytuację w Państwowej Straży Pożarnej związaną z nadmiernie wydłużonym procesem szkolenia kadr występującym w korpusach oficerskim i podoficerskim, jak również nieprawidłowości występujące w zakresie wprowadzenia 12-godzinnego systemu słuzby dla wielkopolskich stanowisk kierowania i punktów alarmowych jednostem PSP.

W najbliższym czasie uzupełnimy materiał o komunikaty z zebrania.

Redakcja.

NSZZPNSZZPP