Federacja Wlkp
Strona główna
niedziela, 17 marzec, 2013 - 17:25
SG przekazała kontrolę bezpieczeństwa na Lotnisku w Poznaniu Ławicy
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: TOZ FSG NSZZ przy PSG w Poznaniu

Placówka SG w Poznaniu – Ławicy zgodnie z porozumieniem Nr 6 z dnia 29 lutego 2011r. pomiędzy Prezesem Portu Lotniczego Poznań Ławica, a Komendantem NoOSG w Krośnie Odrzańskim z dniem 15 marca 2013r. przekazała kontrolę bezpieczeństwa na rzecz Zarządzającego. Kontrole bezpieczeństwa będzie wykonywać Straż Ochrony Lotniska.

Proces przekazywania kontroli bezpieczeństwa odbywał się stopniowo od końca 2011 roku.

Po przekazaniu kontroli Straż Graniczna w ramach współpracy z Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego będzie sprawować nad nią nadzór, aby zapewnić zgodność działań zarządzającego lotniskiem z zapisami europejskich oraz krajowych aktów prawnych, regulujących kwestie związane z ochroną lotnictwa cywilnego. Straż Graniczna pozostanie również w dalszym ciągu odpowiedzialna m.in. za dokonywanie kontroli paszportowej i działania związane z ochroną granicy państwowej, dokonywanie kontroli radiometrycznej, zapewnienie porządku publicznego, prowadzenie działań minersko-pirotechnicznych, w tym neutralizacji urządzeń wybuchowych, kontrolę i nadzór nad przewożoną drogą lotniczą bronią, wykonywanie w portach lotniczych czynności związanych z wprowadzanymi przez Prezesa ULC dodatkowymi środkami ochrony w stosunku do rejsów wysokiego ryzyka.

/rk/

NSZZPNSZZPP