Federacja Wlkp
Strona główna
czwartek, 25 kwiecień, 2013 - 01:34
Wielkopolscy strażacy grożą sporem zbiorowym
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: http://poznan.naszemiasto.pl

Brak dialogu społecznego zarzucają Wielkopolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej organizacje związkowe strażaków naszego regionu. Sytuacja uległa zaognieniu po wprowadzeniu w życie decyzji Komendanta polecającej wprowadzić we wszystkich stanowiskach kierowania naszego województwa 12-godzinnych dyżurów w miejsce dotychczasowych 24-godzinnych. Zmiana ta odbyła się - zdaniem związkowców - z pogwałceniem wszelkich możliwych przepisów o Państwowej Straży Pożarnej oraz ustawowych i statutowych praw pracowniczych strażaków.

Wobez powyższego organizacjie związkowe wchodzące w skład Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowały pismo, w którym pod groźbą wszczęcia sporu zbiorowego żądają spotkania Komendanta z przedstawicielami strony społecznej.

Zdaniem związkowców tak daleko idące zmiany sytemu stwarzają większe zagrożenie dla efektywności działania stanowisk kierowania, które obsługują zgłoszenia na numery alarmowe 998 oraz dysponują zastępy strażaków do likwidacji zagrożeń.

Pominięcie uzgodnień wymaganych przepisami jest zdaniem związkowców niedopuszczalne i stoi w jawnej sprzeczności z odpowiedzią Komendanta na pytanie Federacji o jakość dialogu społecznego w wielkopolskiej straży pożarnej, którą prezentujemy w załączniku.

O dalszych działaniach w tej sprawie będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji.
 

NSZZPNSZZPP