Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 8 maj, 2013 - 14:23
Dzień Strażaka pod znakiem konfliktu
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: Z.Rogodziński

W dniu 7 maja 2013r. wielkopolscy strażacy-związkowcy debatowali nad podjęciem dalszych wspólnych działań zmierzających do doprowadzenia w wielkopolskiej Państwowej Straży Pożarnej do rzeczywistego dialogu ze stroną służbowa na temat narzuconych przez Komendanta Wielkopolskiego zmian systemu pełnienia dyżurów w stanowiskach kierowania naszego regionu. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich związków zawodowych działających w PSP.

Zdaniem zebranych przełożeni naruszyli w tej sprawie zapisy prawa doprowadzając do powstania napięcia wśród załóg tych stanowisk, których prawidłowe funkcjonowanie jest niezbędnym czynnikiem gwarantującym prawidłowość prowadzonych działań ratowniczych.

Jako niepokojące zjawisko zebrani określili dotychczasową postawę Komendanta Wielkopolskiego PSP, którego wystąpienia polegają jedynie na próbach odmówienia organizacjom związkowym prawa do określonych przepisami konsultacji i uzgodnień dotyczących zmian czasu pracy podległych strażaków. Jak do tej pory Komendant nie dopuszcza strony społecznej do żadnej dyskusji na temat powodów wprowadzenia tak znacznych zmian w życiu prywatnym i służbowym swoich podwładnych.

Sprawa dotyczy narzucenia przez Komendanta od stycznia br. 12-godzinnych dyżurów w stanowiskach kierowania we wszystkich 32 jednostkach organizacyjnych PSP na terenie Wielkopolski. Do roku 2012 systemy te funkcjonowały w 8 z tych jednostek, co było spowodowane obsługą numeru 112 przez te stanowiska.

Związkowcy postulowali, by wraz z zaprzestaniem bezpośredniej obsługi nr 112 powrócić do jednolitego systemu 24/48, w którym pełnią swą służbę załogi dysponowane przez te stanowiska do likwidacji zagrożeń i działań ratowniczych. Działania strony służbowej okazały się zmierzać w kierunku odwrotnym, z odmówieniem prawa głosu przedstawicieli organizacji społecznych.

Do dnia dzisiejszego brak reakcji Komendanta Głównego PSP i wojewody wielkopolskiego, którzy zostali powiadomieni o możliwości wszczęcia sporu zbiorowego w jednostkach PSP na terenie regionu.

Wydaje się, że centralne obchody Dnia Strażaka, które odbędą się 11 maja w Poznaniu przebiegać będą w cieniu narastającego konfliktu spowodowanego dotychczasowymi działaniami Komendanta Wielkopolskiego PSP.
 

/mg/

NSZZPNSZZPP