Federacja Wlkp
Strona główna
wtorek, 6 sierpień, 2013 - 13:57
Federacja zwiera szeregi. Mundurowi w Warszawie 27 sierpnia.

W dniu wczorajszym w Komendzie Głównej Policji obradowali związkowcy Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Głównym tematem zebrania była koordynacja dalszych działań związanych z prowadzoną akcją protestacyjną w sprawie narzucenia przez Rząd RP niekorzystnych rozwiązań legislacyjnych równających procentowe uposażenie funkcjonariuszy z pracownikami cywilnymi podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim. W obradach wzięli również udział przedstawiciele wielkopolskiej Federacji ZZSM, którzy wywiązali się w ten sposób z czynionych wcześniej deklaracji aktywnej pomocy w organizacji działań protestacyjnych. Po zakończeniu obrad zebrani opracowali wspólny komunikat, który publikujemy w całości w załączniku poniżej.

Federacja apeluje do organizacji związkowych o aktywny udział jak największej liczby funkcjonariuszy wszystkich służb w wysłuchaniu publicznym w dniu 27 sierpnia 2013r. (wtorek). Przewidują jednoczesne zorganizowanie pikiety przed gmachem Sejmu, w której oprócz wyrażenia swojego niezadowolenia będą informować społeczeństwo o szkodliwych skutkach planowanej regulacji, które mogą mieć znaczący wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne Państwa.

Dzień 27 sierpnia jest dniem ostatniej szansy

Federacja zwraca uwagę na konieczność podjęcia natychmiastowych działań organizacyjnych przez poszczególne organizacje terenowe i utworzone komitety protestacyjne. Związkowcy dostrzegają zakulisowe przeciwdziałania koalicji, zmierzające do poważnego ograniczenia liczby uczestników wysłuchania publicznego. Takim działaniem ekipy rządzącej są niewątpliwie wprowadzone zmiany dotyczące miejsca i godziny rozpoczęcia (obecnie 9:00) oraz fakt, iż prace legislacyjne są prowadzone w okresie, w którym większość mundurowych przebywa na urlopach.

Członkowie Federacji liczą na przeciwstawienie się rządowym zakusom przez mundurowych, których etos służbowy w znacznej mierze polega na solidarności, koleżeństwie i poczuciu obowiązku. W ocenie Federacji to właśnie dzień 27 sierpnia okaże się najważniejszym dniem, od którego zależeć będą dalsze losy innych niekorzystnych propozycji rządowych w sferze służb mundurowych, jak choćby planowane zmiany dotyczące likwidacji 3-ciej grupy inwalidzkiej.

Oburzeni mundurowi wzywają do debaty!

W wydanym komunikacie członkowie FZZSM z najwyższą dezaprobatą przyjęli ostatnie wypowiedzi medialne wysokich przedstawicieli rządu i parlamentu kwestionujących dotychczasowe uprawnienia funkcjonariuszy służb mundurowych w zakresie pełnopłatnych zwolnień lekarskich i określających je jako nieuzasadniony przywilej. W kontekście zbliżającego się wysłuchania publicznego tego rodzaju wypowiedzi należy ocenić szczególnie nagannie, jako próbę manipulacji zarówno przyszłymi decyzjami parlamentu jak i opinią społeczną. W tej sytuacji konieczna jest pilna debata medialna z równouprawnionym udziałem reprezentantów rządu i przedstawicieli związków zawodowych, którzy będą mieli możliwość rzetelnego przedstawienia argumentów i wskazania zagrożeń w służbie mających wpływ na przyjęte dotychczas rozwiązania prawne.

 

całość komunikatu w załączniku.

/mg/

Załączniki

ZałącznikWielkość
Komunikat Federacji z dn. 05.08.13r.264.46 KB

NSZZPNSZZPP