Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 4 wrzesień, 2013 - 21:37
Wielkopolscy mundurowi są gotowi do udziału w manifestacjach w Warszawie.

W dniu 4 września w siedzibie ZW NSZZP w Poznaniu spotkali się członkowie Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w celu podsumowania udziału w wysłuchaniu publicznym (27 sierpnia br.) oraz poczynieniu ustaleń organizacyjnych dotyczących najbliższych działań WFZZSM związanych z ogólnopolskim protestem związkowców w kontekście dalszych koniecznych działań funkcjonariuszy.

Zebraniu przewodniczył kol. Andrzej Szary, który w gorących słowach podziękował wielkopolskim funkcjonariuszom zrzeszonym pod egidą Federacji za aktywny udział w wydarzeniach sierpniowych 2013.

W ocenie Przewodniczącego Wielkopolska Federacja po raz kolejny świeci przykładem na mapie Polski jak należy rozumieć wspólne działania mundurowych z 4 służb i 5 związków zawodowych, mających nieraz odmienne zdanie co do sposobu osiągania wspólnych celów.

Funkcjonariusze naszego regionu zdali ten egzamin celująco. W wysłuchaniu publicznym oraz pikiecie wzięło udział ok. 300 osób ze wszystkich formacji, co stanowiło ¼ ogółu mundurowych zgromadzonych przed Sejmem w celu okazania niezadowolenia naszych środowisk zawodowych.

Szczególne słowa uznania członkowie WFZZSM kierują do pani posłanki Krystyny Łybackiej (SLD) jako inicjatora pierwszego w historii wysłuchania publicznego w sprawach służb mundurowych. List z podziękowaniem publikujemy w załączniku.

W dalszej części zebrania dyskutanci szczegółowo odnieśli się do wydarzeń, które nastąpiły po zakończeniu wysłuchania publicznego. Zdaniem zebranych postawa wiceministra Marcina Jabłońskiego i jego ocena wydarzeń (patrz tutaj) to przykład lekceważenia środowiska ludzi z godłem Polski na czapkach i stanowi przejaw złej woli Rządu, z czym mamy do czynienia od jego początku.

Związki zawodowe wchodzące w skład Federacji są w każdej chwili gotowe do merytorycznej debaty nie prezentując przy tym sztywnego stanowiska - w przeciwieństwie do swych adwersarzy.

Jesteśmy gotowi rozmawiać, czekamy na propozycje spotkania!

Takie słowa są zawarte w apelu Wielkopolskiej Federacji skierowanego do parlamentarzystów ziemi wielkopolskiej. Całość w załączniku poniżej.

Obszerna część zebrania była poświęcona planowanemu udziałowi mundurowych w ogólnopolskiej akcji protestacyjnej i manifestacjach w Warszawie w dniach 11÷14 września. Zdaniem zebranych należy wytężyć wszystkie siły, by przypomnieć rządzącym, że został wybrana przez Naród również w celu zapewnienia Mu bezpieczeństwa poprzez sprawne i silne służby mundurowe.

Federacja Wielkopolska apeluje do wszystkich funkcjonariuszy, w tym również niezrzeszonych by – w imię swojej własnej przyszłości w Służbie – aktywnie zaprotestowali przeciw działaniom rządowym, noszącym znamiona zamachu na obywatelskie prawa, w tym prawo do swobodnej działalności związków zawodowych.

Jako związkowcy mundurowi nie zawahamy się do podjęcia wszelkich działań w ochronie praw pracowniczych oraz Państwa, które bez związków zawodowych nie będzie w pełni demokratyczne– głosi stanowisko WFZZSM, skierowane również do parlamentarzystów naszego regionu. Całość w załączniku.

Na zakończenie podjęto decyzję o zorganizowaniu roboczego spotkania z parlamentarzystami, w celu wymiany poglądów i argumentów w sprawach mundurowych. Spotkanie planowane jest na dzień 23 września. Czy pojawią się na nim przedstawiciele rządzącej koalicji?


Czas pokaże.

 

/mg/

Załączniki

ZałącznikWielkość
Podziękowanie K.Łybacka 234.56 KB
Apel Federacji Wlkp. 244.94 KB
Oświadczenie WFZZSM 249.14 KB

NSZZPNSZZPP