Federacja Wlkp
Strona główna
poniedziałek, 23 wrzesień, 2013 - 17:55
Debata mundurowych z parlamentarzystami po wysłuchaniu publicznym ws. L-4

„Służby mundurowe – zagrożenia i oczekiwania” - taki właśnie był temat dzisiejszej debaty, podczas której zarówno związkowcy służb mundurowych, jak i przedstawiciele strony służbowej wszystkich formacji mieli możliwość przedyskutowania z przedstawicielami władzy ustawodawczej oraz wykonawczej bieżącej sytuacji, jaka powstała po wysłuchaniu publicznym z dnia 27 sierpnia 2013r.

Debata, jaka miała miejsce w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu dobitnie pokazała, jak niebezpieczne jest wprowadzanie - na polityczne zamówienie - nieprzemyślanych zmian w służbach, które ze względu na swą specyfikę w zapewnieniu mieszkańcom bezpieczeństwa są obarczone zadaniami wymagającymi 100-procentowej sprawności psychofizycznej.

Warto podkreślić, że strona związkowa była licznie reprezentowana przez przedstawicieli 3 terenowych struktur Federacji ZZSM: wielkopolskiej, lubuskiej oraz warmińsko-mazurskiej. Taka aktywna postawa związkowa zdaniem Redakcji rokuje nadzieje, że możliwe będzie ograniczenie negatywnych zmian płynących z projektu „L–4”, które stwarzają niebezpieczeństwo dla mieszkańców naszego kraju.

Wszyscy mówcy, w tym komendanci służb, byli zgodni, że w obecnym kształcie projekt ten jest wręcz niebezpieczny dla efektywności wszystkich mundurowych formacji. Co warto podkreślić: żaden z obecnych nie negował konieczności wprowadzenia skutecznych i precyzyjnych mechanizmów kontrolnych w celu wyeliminowania nieprawidłowości wykorzystywania zwolnienia lekarskiego, jakie notujemy w każdym środowisku pracowniczym i służbowym.

W dalszej części debaty omówiono pokrótce zagrożenia dla służb wynikające z pomysłu zmian w ustawie o związkach zawodowych. Przewodniczący WFZZSM, kol. Andrzej Szary w swym przemówieniu wyraźnie podkreślał, że tylko prawidłowy i nieskrępowany czynnik społeczny jest w stanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie służb opartych przecież na rozkazie.

Jednak w tym celu - zdaniem Przewodniczącego - musi być prowadzony rzeczywisty dialog społeczny w służbach, co niestety nie zawsze wygląda dobrze, zwłaszcza w Państwowej Straży Pożarnej na terenie Wielkopolski.


Dokładne sprawozdanie i materiały z debaty przedstawimy w najbliższych dniach.

 

/mg/

NSZZPNSZZPP