Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 6 listopad, 2013 - 19:08
Federacja oczekuje większego zaangażowania PSL w pracach nad zmianą L-4
Wersja do wydrukuWersja PDF
fot.: slupca24.pl

Spotkanie przedstawicieli WFZZSM z Eugeniuszem Grzeszczakiem Wicemarszałkiem Sejmu RP


W dniu 4 listopada 3013 przedstawiciele WFZZSM spotkali się w Słupcy z Wicemarszałkiem Sejmu RP Eugeniuszem Grzeszczakiem. Głównym tematem spotkania było przedstawienie Wicemarszałkowi stanowiska strony związkowej dot. tzw. ustawy o "L-4".

Przedstawiciele Federacji zgłosili istotne zastrzeżenia do formy procedowania nad projektem, który jest krzywdzący dla funkcjonariuszy i wymaga natychmiastowych uzgodnień na szczeblu ministerialnym, co było gwarantowane jednak nie zostało przez Ministra dotrzymane.

Wicemarszałek poinformował, że o stanowisku związkowców w dniu jutrzejszym poinformuje przedstawicieli Klubu Parlamentarnego PSL oraz będzie czynił starania, aby doszło do rozmów strony rządowej i związkowej.

Przedstawiciele Federacji w sposób jednoznaczny stwierdzili, że jeżeli Rząd będzie kontynuował prace nad ustawą Federacja podejmie wkrótce działania protestacyjne - pierwsze już w dniu 9 listopada podczas manifestacji w Gdańsku.

Związkowcy oczekują również większego zaangażowania przedstawiciela Klubu PSL w pracach Nadzwyczajnej Sejmowej Podkomisji Spraw Wewnętrznych ds. ustawy o "L-4".

fot.: slupca24.pl

NSZZPNSZZPP