Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 6 listopad, 2013 - 19:19
Wielkopolscy mundurowi będą protestować w Gdańsku

Na zebraniu w dniu 4 listopada 2013r. przedstawiciele wielkopolskich służb mundurowych zrzeszonych w Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych podjęli decyzję o wzięciu udziału wspólnie z centralami związkowymi w manifestacji na ulicach Gdańska w dniu 9 listopada

 


D E C Y Z J A

Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w sprawie udziału w Manifestacji w dniu 9 listopada 2013 roku w Gdańsku

Wielkopolska Federacja po dokonaniu oceny dotychczasowej sytuacji panującej w służbach mundurowych, w tym szczególnie w związku z działaniami Rządu RP w zakresie ograniczenia dotychczasowych uprawnień ustawowych funkcjonariuszy oraz pogorszenia ich statusu materialnego

postanowiła:

- wziąć solidarny udział w Zgromadzeniu Publicznym w Gdańsku w dniu 9 listopada 2013 roku

U Z A S A D N I E N I E

W ocenie WFZZSM podjęte na terenie województwa pomorskiego działania protestacyjne mogą przyczynić się do ograniczenia działań strony rządowej w kierunku pogorszenia sytuacji funkcjonariuszy policji, państwowej straży pożarnej, służby więziennej i straży granicznej oraz podjęcia rzeczywistego dialogu społecznego.

/-/ WFZZSM  

Plakat manifestacyjny

NSZZPNSZZPP