Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 11 grudzień, 2013 - 14:31
Mundurowi zaniepokojeni swoją przyszłością. Będą protesty?

W dniu 10 grudnia 2013r. na terenie placówki Straży Granicznej Poznań – Ławica spotkali się przedstawiciele Lubuskiej i Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych w celu omówienia bieżącej sytuacji związanej z zakończeniem prac sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych nad projektem zmian w ustawach pragmatycznych dotyczących zwolnień lekarskich funkcjonariuszy.

Zabrani wyrazili swoje zaniepokojenie spowodowane ostatnimi działaniami Federacji na szczeblu centralnym, nieadekwatnymi - zdaniem dyskutantów - w stosunku do oczekiwań środowiska mundurowego naszego Regionu. W celu wyjaśnienia obecnej sytuacji związanej z tzw. „projektem L-4” Wielkopolska i Lubuska Federacja wystosowała wniosek o pisemną informację w tym względzie. Zdaniem obecnych brak sprzeciwu naszych przedstawicieli obecnych podczas końcowego zebrania Komisji może być potraktowany jako milczące przyzwolenie mundurowych do karygodnego wręcz sposobu potraktowania strony społecznej w procesie legislacyjnym, gdzie w żaden sposób nie odniesiono się do wniosków i postulatów wysłuchania publicznego z dnia 27 sierpnia 2013r.

Po raz kolejny Wielkopolska i Lubuska Federacja ZZ Służb Mundurowych apelują o zaniechanie wszelkich działań dążących do prób formalizacji Federacji przez stowarzyszone związki zawodowe służb mundurowych. Zdaniem obecnych podstawę prawną do wspólnych działań dają obecne przepisy i statuty związkowe. Dziwną więc wydaje się sytuacja, że nikt oprócz samych związkowców nie podważa prawomocności działania Federacji w obecnym kształcie. Zebrani proponują więc, by nasi Koledzy z central związkowych wchodzących w skład Federacji skupili się raczej na intensyfikacji działań w obronie naszych praw i warunków służby, niż na działaniach, jakie w ocenie zebranych stanowią wręcz zagrożenie dla spójności Federacji, która tylko we obecnej formule może skutecznie realizować swoje cele.

Dążąc do dalszej demokratyzacji Federacji postanowiono o wprowadzeniu w Wielkopolskiej Federacji kadencyjności na stanowisku Przewodniczącego WFZZSM. Od 1 stycznia 2014r. kolejni Przewodniczący wielkopolskich struktur związków zawodowych będą wybierani na półroczne kadencje Przewodniczącego WFZZSM, po których zakończeniu podsumują swoje działania i zrealizowane cele. Pierwszym „kadencyjnym” Przewodniczącym WFZZSM został wybrany Przewodniczący Wielkopolskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa kol. Zbigniew Rogodziński.

W trakcie obrad podjęto również decyzję o upoważnieniu Zarządu Okręgowego NSZZ FiPW do opracowania pakietu zmian w obecnych przepisach dotyczących Społecznej Inspekcji Pracy, w celu precyzyjnego umocowania Zakładowych Społecznych Inspektorów Pracy w strukturach służb mundurowych oraz objęcia tych służb możliwością kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Dodać należy, że linia ta jest zgodna z argumentacją Rządu zawartą w „projekcie L-4” i zrównuje poziom bezpieczeństwa służby z przepisami systemu powszechnego, uwzględniając przy tym specyfikę służb.
 

/mg/

Załączniki

ZałącznikWielkość
Wniosek do FZZSM265.46 KB
Oświadczenie w spr. formalizacji271.22 KB
Decyzja w spr. ZSIP254.16 KB

NSZZPNSZZPP