Federacja Wlkp
Strona główna
wtorek, 21 styczeń, 2014 - 19:16
Spotkanie WFZZSM w sprawie II czytania projektu „L-4”

W dniu 21 stycznia 2014r., w siedzibie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Pracowników Pożarnictwa w Poznaniu przy ul. Wolnica 1 odbyło się zebranie przedstawicieli mundurowych związków zawodowych poświecone niemal w całości forsowanym przez Rząd zmianom w ustawach pragmatycznych obniżającym o 20% uposażenie funkcjonariuszy podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim.

Po raz kolejny dyskutanci wyrazili swoje zdziwienie argumentacją strony rządowej. Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz na piątkowym spotkaniu ze związkowcami argumentował brak poparcia dla kluczowego postulatu protestujących związkowców (wprowadzenie okresu ochronnego w wymiarze minimum 30 dni) rzekomym zdaniem odmiennym wyrażonym przez szefów służb. Tymczasem oficjalne stanowiska wszystkich szefów wyrażają wręcz konieczność zaniechania prac nad zmianami w tym kształcie – jako zagrażającymi bezpieczeństwu szeregowych funkcjonariuszy narażających życie podczas realizacji nałożonych zadań.

Zebrani wspólnie zadeklarowali podjęcie wszelkich możliwych form protestu przeciw takiemu prowadzeniu dialogu i próbom wybiórczego stosowania wobec funkcjonariuszy tylko takich zapisów „cywilnego” prawa pracy, które wiążą się z umniejszeniem uposażeń, bądź uprawnień rekompensujących uciążliwość służby (brak płatnych nadgodzin, podległość rozkazom, ograniczenie dodatkowego zarobkowania itp.).

Podczas zebrania zapadły ustalenia prowadzenia kampanii informacyjnej w środowisku służbowym w trakcie rozpoczętej już kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Oficjalny komunikat Wielkopolskiej Federacji ZZSM ukaże się po powrocie przedstawicieli związkowych z Sejmu, gdzie trwa obecnie głosowanie parlamentarne.

W dniu 3 lutego planowana jest również konferencja prasowa na temat przyczyn i  skutków planowanych zmian legislacyjnych, powodujących niebezpieczne obniżenie bezpieczeństwa obywateli, nad którym funcjonariusze czuwają z narażeniem swego życia.


/mg/
 

NSZZPNSZZPP