Federacja Wlkp
Strona główna
środa, 22 styczeń, 2014 - 19:43
Głosami koalicji Sejm zaakceptował zrównanie służby i pracy

W dniu 22 stycznia 2014e. mundurowi zebrani na galerii sejmowej byli świadkami sejmowej debaty dot. ustawy o "L-4". Debata parlamentarna pokazała, że do posłów koalicji rządzącej nie docierają racjonalne argumenty strony społecznej oraz części opozycyjnych Posłów.

W toku rozpoczętej kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego funkcjonariusze wszystkich służb i ich Rodziny będą z pewnością pamiętali, że posłankom i posłom obecnej koalicji PO-PSL bliższy niż zdrowy rozsądek jest partyjny interes i marketing polityczny (skłócenie grup społecznych pod pozorem ujednolicenia systemów pracowniczych i służbowych) niż o mądre i racjonalne rozwiązania w interesie naszego środowiska.

W czasie debaty nasi przedstawiciele spotkali sie z Panią Posłanką Krystyną Łybacką, która w bardzo kompetentny i rzeczowy sposób przedstawiła zastrzeżenia strony społecznej i własnego Klubu do rozwiązań dotyczących braku w ustawie m.in. tzw. okresu ochronnego. Pani Poseł w swoim wystąpieniu zaapelowała do Ministra Piotra Stachańczyka, Sekretarza Stanu w MSW, reprezenującego podczas debaty Rząd RP do podjęcia rozmów ze stroną związkową na etapie prac w Senacie RP celem porozumienia, które jest możliwe jednak na etapie prac w Sejmie RP zostało zaprzepaszczone przez stronę rządową, podobnie jak możliwość porozumienia po wysłuchaniu publicznym z dnia 27 sierpnia 2013r.

Posłowie opozycyjni bardzo dokładnie wytknęli stronie rządowej sprzeczności i brak logiki w poszczególnych zapisach ustawy, manipulację danymi, brak rzeczywistej woli do osiągnięcia konsensusu oraz głównie interes polityczny wprowadzenia ustawy.

Przedstawiciele poszczególnych Klubów Parlamentarnych zaprezentowali następujęce stanowisko:

PO - zdecydowanie za przyjęciem ustawy;
PSL - mimo istotnych wątpliwości za przyjęciem ustawy, stanowisko bardzo nieczytelne - są przeciw ale muszą być za;
PiS - za odrzuceniem ustawy w proponowanym kształcie;
SLD - w przypadku odrzucenia poprawek zgodnych z wnioskami strony społecznej, za odrzuceniem ustawy;
TR - w przypadku nie przyjęcia poprawek zgodnych z wnioskami strony społecznej, za odrzuceniem ustawy;
SP - za odrzuceniem ustawy w proponowanym kształcie;

Transmisja posiedzenia Sejmu RP dostępna pod poniższym linkiem od godz. 10.15 do godz. 11.52
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=57C5B17853E27357C1257C6700481F2E#

 

Komisja Spraw Wewnętrznych rozpatrzy poprawki

Dzisiaj o godzinie 19:00 w gmachu Sejmu odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych, podczas którego rozpatrzono poprawki zgłoszone w trakcie II czytania projektu ustawy "L-4"

Porządek posiedzenia Komisji Spraw Wewnętrznych w dniu 22 stycznia 2014' o godzinie 19:00

1. Rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy o Policji, ustawy o Straży Granicznej, ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, ustawy o Biurze Ochrony Rządu, ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, ustawy o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (druki nr 1497 i nr 1975).

POBIERZ NAGRANIE:
http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/transmisje.xsp?unid=1BC60176D27A585CC1257C610034B5A8#

/źródło: nszzpwlkp.pl/

NSZZPNSZZPP