Federacja Wlkp
Strona główna
czwartek, 23 styczeń, 2014 - 12:25
Komunikat FZZSM w Warszawie w sprawie „L-4”

W dniu 22 stycznia 2014r. Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych wystosowała do wszystkich mundurowych komunikat, w którym określa działania protestacyjne, jakie będą wdrożone w związku z przeprowadzeniem w Sejmie drugiego czytania niekorzystnego i szkodliwego dla służb mundurowych projektu ustawy w sprawie zwolnień lekarskich żołnierzy i funkcjonariuszy.

W komunikacie czytamy, że przywidywane są następujące działania protestacyjne, a w szczególności:

 

 

1. Sporządzenie projektu obywatelskiego ustawy zakładającego wprowadzenie płatnych nadgodzin oraz ekwiwalentu za służbę pełnioną w porze nocnej i dni ustawowo wolne od pracy.
2. Sporządzenie wystąpienia postulującego 30-dniowy okres ochronny przy zwolnieniach lekarskich żołnierzy i funkcjonariuszy. Wystąpienie to zostanie skierowane do wszystkich klubów poselskich i parlamentarnych. Komisji Spraw Wewnętrznych. Komisji Ustawodawczej i parlamentarnego zespołu ds. służb mundurowych oraz do wszystkich posłów indywidualnie.
3. Przygotowywanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w przypadku przyjęcia ustawy ws.L-4 funkcjonariuszy i żołnierzy w kształcie niekorzystnym dla środowiska służb mundurowych.
4. Udział umundurowanych funkcjonariuszy w posiedzeniu Sejmu przy trzecim czytaniu projektu ustawy ws. L-4.
5. Pikieta przed Sejmem KP w dniu trzeciego czytania projektu ustawy ws. L-4.
6. Przeprowadzenie akcji zbiorowego odsyłania do Prezesa Rady Ministrów jego listu do funkcjonariuszy i żołnierzy z czerwca 2010 roku. w przypadku nieuwzględnienia w ustawie ws. L-4 wniosków strony społecznej.
 

O dalszych postanowieniach zaostrzających formy protestu będziemy informaować.

/mg/

NSZZPNSZZPP