Federacja Wlkp
Strona główna
wtorek, 4 luty, 2014 - 13:54
Wymiar sprawiedliwości zajmie się protestem? Konferencja prasowa WFZZSM

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami oraz decyzją z dnia 27 stycznia 2014r. Wielkopolska Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych zorganizowała w budynku KWP w Poznaniu konferencję prasową celem przedstawienia szerokiej opinii publicznej rzeczywistych, politycznych powodów szybkiego forsowania przez obecne władze ograniczenia uprawnień służb mundurowych w szeroko pojętym problemie ochrony zdrowia funkcjonariuszy.

Licznie przybyli przedstawiciele mass-mediów mieli okazję dowiedzieć się o skrzętnie ukrywanych przed opinią publiczną faktach i przyczynach wprowadzanych zmian w obliczu rozpoczynającej się kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego, jak również dających się łatwo przewidzieć skutkach tych nieprzemyślanych regulacji.

Wielkopolscy związkowcy zapowiedzieli przyłączenie się do ogólnopolskiej akcji „NA NICH NIE GŁOSUJEMY”, którą to akcję rozpoczęła Śląska Federacja ZZSM, a następnie rozpropagowała ją na szczeblu krajowym (zob. komunikat FZZM w załączniku). Podkreślili jednocześnie, że - jako mundurowi - odcinają się zdecydowanie od prowadzenia jakichkolwiek działań o charakterze politycznym, o co niewątpliwie będą podejrzewani przez stronę rządowo-koalicyjną w najbliższej przyszłości.

Prowadzona akcja będzie miała w Wielkopolsce charakter prezentowania sylwetek tych polityków, którzy nie odpowiadając na żadne merytoryczne uwagi środowisk mundurowych głosowali „ZA” przyjęciem rozwiązań krzywdzących funkcjonariuszy oraz niewątpliwie wpływających na destabilizację bezpieczeństwa Państwa.

Władze Wielkopolskiej FZZSM w toku trwającej i kolejnych kampanii wyborczych będą nagłaśniać jedynie fakty, nazwiska oraz przynależność partyjną tych polityków, jak również indywidualne wyniki ich ostatnich głosowań w sprawach mundurowych. Każdy funkcjonariusz posiada odpowiedni poziom inteligencji - posiadając przekazaną wiedzę - by właśicie ocenić dotychczasowe „dokonania” kandydatów i zagłosować zgodnie ze swoimi przekonaniami, podobnie zresztą jak wszyscy członkowie naszych Rodzin, których budżety zubożeją, kosztem zwiększonej nieobecności domownika służącego społeczeństwu z narażeniem zdrowia i życia.

Przedstawiciel wielkopolskich strażaków zaapelował za posrednictwem kamer do swoich kolegów by nie fotografowali się z tymi politykami, którzy podczas kampanii wyborczych usiłują korzystać z wizerunku Straży Pożarnej w oczach społeczeństwa, a po kampanii zapominają o swoich przyrzeczeniach i głosują przeciwko tym, którym uprzednio ściskali dłonie przed obiektywem. Jako przykład wymienił wyzyte Premiera na wałach podczas powodzi w 2010 roku.

Obecni na sali zgodzili się z zapowiedziami związkowców, że restrykcyjny charakter zmian ustawowych będzie miał taki skutek, że w niedługim czasie zwiększy się liczba funkcjonariuszy, którzy podejmą działania nie posiadając koniecznych do tego celu predyspozycji zdrowotnych, co może skutkować nie tylko wypadkiem w służbie, ale zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu zwykłych mieszkańców.

Ważnymi elementami planowanych działań protestacyjnych (oprócz manifestacji, pikiet itp.) będą działania, które związkowcy zamierzają podjąć w uzgodnieniu z Federacją na szczeblu krajowym. M.in. wymienili stworzenie wspólnego Komitetu Protestacyjnego ze środowiskiem związkowym prokuratorów i sędziów, którym w tym samym okresie również pogorszono warunki pracy. Zatem nowego znaczenia nabierze zwrot „wymiar sprawiedliwości”, który zajmie się obecną koalicją rządzącą i jej partyjnymi priorytetami, które powoli, acz bezustannie rozmontowują system bezpieczeństwa Kraju.

Oprócz tego w najbliższej przyszłości należy spodziewać się rozpoczęcia sporu zbiorowego przez środowiska mundurowe, jak również wzmożenia koordynacji i nagłośnienia problemów na szczeblu europejskim.

Arogancja władzy oraz całkowity brak realnego, nie pozorowanego dialogu społecznego musi być bowiem poddany weryfikacji zarówno wewnętrznej (poprzez opinię publiczną i głosowania w nadchodzących wyborach), jak i zewnętrznej na arenie europejskiej.

W najbliższych dniach na łamach naszej witryny internetowej rozpoczniemy wzmiankowaną akcję przybliżającą mundurowym sylwetki wielkopolskich polityków, którzy nie uznali za stosowne przyjąć naszych zaproszeń do debaty nad kształtem obecnych zmian, za to nie zawahali się zagłosować za ich wprowadzeniem.

 

 

MUNDUROWI I ICH RODZINY PRAMIĘTAJĄ!


/mg/

 

O konferencji również na łamach:

Załączniki

ZałącznikWielkość
Decyzja FZZSM z 29.01.14 [PDF]267.56 KB

NSZZPNSZZPP