Federacja Wlkp
Strona główna
czwartek, 6 marzec, 2014 - 11:55
Wymiar sprawiedliwości zwiera szeregi. Komunikat WFZZSM-IUSTITIA

Publikujemy dziś komunikat ze spotkania przedstawicieli Wielkopolskiej Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych z przedstawicielami Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratur RP oraz przedstawicielami Stowarzyszenia Sędziów „IUSTITIA”, które to spotkanie miało miejsce 10 lutego 2014r.

W trakcie spotkania związkowcy ustalili listę wspólnych problemów i celów do osiągnięcia w ramach przewidywanej zacieśnionej współpracy w najbliższej przyszłości.

Strony spotkania widzą potrzebę dalszej współpracy opartej na poszanowaniu przyjętych w drodze konsensusu ustaleń w interesie służb, sądów i prokuratorów. Wspólne działania mogą przyczynić się w przyszłości do zahamowania niekorzystnych rozwiązań prawnych, finansowych i organizacyjnych wobec funkcjonariuszy służb, sędziów i prokuratorów.

Z uwagi na nieco odmienne struktury związkowe formalne porozumienie o współpracy pomiędzy naszymi organizacjami związkowymi odbędzie się po uzyskaniu pozytywnej opinii władz centralnych tych związków, o czym niezwłocznie poinformujemy.

w załączeniu całość komunikatu.

/mg/

Załączniki

ZałącznikWielkość
Komunikat z 10.02.14 [PDF]210.63 KB

NSZZPNSZZPP