Federacja Wlkp
Strona główna
wtorek, 11 marzec, 2014 - 19:02
Prezydent akceptuje niekonstytucyjne działania Rządu

W poczet polityków, którzy przedkładają polityczny interes partyjny nad zdrowy rozsądek i bezpieczeństwo zwykłych mieszkańców wpisał się – niestety – również prezydent Bronisław Komorowski podpisując ustawę wprowadzającą 80 procentową odpłatność mundurowych na zwolnieniach lekarskich.

Nie prowadząc żadnych konsultacji ze środowiskiem funkcjonariuszy cieszący się dotąd zaufaniem Prezydent uznał za stosowne nie przeprowadzać właściwych w takim przypadku konsultacji środowiskowych. Być może nie chciał usłyszeć zastrzeżeń konstytucyjnych, jakie niewątpliwie występują w tej kontrowersyjnej zmianie legislacyjnej.

Głowa Państwa tym samym dołączyła do grona polityków, o których będziemy przypominać naszym funkcjonariuszkom w kolejnych kampaniach wyborczych, prezentując sylwetki ludzi działających na niekorzyść służb mundurowych.

 

/red./


Komunikat PAP:

O podpisaniu ustawy przez Bronisława Komorowskiego poinformowała w piątek PAP Kancelaria Prezydenta RP.

Według nowych przepisów pełna stawka (100 proc.) zasiłku chorobowego dla funkcjonariuszy zostanie utrzymana, jeśli choroba będzie wynikała z pełnienia służby. Chodzi m.in. o wypadki podczas służby i choroby zawodowe, wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby (i powrotnej), choroby w czasie ciąży, sytuacje poddania się badaniom lekarskim koniecznym dla dawców komórek, tkanek i narządów.

W myśl ustawy środki finansowe pozyskane z ograniczenia uposażeń będą w całości przeznaczane na fundusz nagród i zapomóg dla wykonujących zadania służbowe w zastępstwie nieobecnych w pracy. Jednocześnie obniżenie uposażenia z powodu zwolnienia lekarskiego nie będzie podstawą do zmniejszenia wysokości innych świadczeń pieniężnych związanych ze służbą oraz naliczenia świadczeń emerytalnych i rentowych.

Ustawa zakłada też, że lekarze orzecznicy ZUS będą zobowiązani do kontrolowania prawidłowości wystawiania zaświadczeń lekarskich funkcjonariuszom i żołnierzom. Przewiduje też możliwość kontrolowania prawidłowości wykorzystania zwolnienia lekarskiego. Dotychczas nie było takiej możliwości.

Ustawę autorstwa MSW krytykuje Federacja Związków Zawodowych Służb Mundurowych. Według związkowców ustawa nie zmniejszy liczby dni, kiedy funkcjonariusze są na zwolnieniach, spowoduje natomiast, że mundurowi - obawiając się utraty pieniędzy - będą pełnić służbę chorzy, co wpłynie na bezpieczeństwo obywateli.

Związki zawodowe zapowiedziały też skierowanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli ustawa zostanie podpisana przez prezydenta w obecnym kształcie.

Związkowcy zarzucają też rządowi, że z regulacji dotyczących cywilów czerpie jedynie takie pomysły, które są korzystne dla budżetu państwa a niekorzystne dla funkcjonariuszy. Dlatego przygotowują obywatelski projekt ustawy dotyczący odpłatności za nadgodziny, pracę w noce i święta.

NSZZPNSZZPP